ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2020
Gallego-Valle, A.; Colominas, L.; Burguet-Coca, A.; Aguilera, M.; Palet, J.M.; Tornero, C., "What is on the menu today? Creating a microwear reference collection through a controlled-food trial to study feeding management systems of ancient agropastoral societies", Quaternary International, p. 1-9. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.952 (Q3, Geography, Physical); Scopus, CiteScore: 2.19 (Q1, 75%, Earth-Surface Processes); Carhus+B / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Giné, J.; Macias, J. M.; Remolà, J. A.; Salagaray, M.; Ciurana, J.; Provinciale, E.; Ynguanzo, M. D.; Fabregat, R., "El primer acostament a la traumatologia de qualitat al nostre país. La invasió dels romans a Ibèria", Revista de Cirugia Ortopèdica i Traumatologia, 17 (1), p. 47-57.
Article en d'altres revistes | 2020
Gorostidi, D., Tusculum V. Las inscripciones latinas de procedencia urbana, Serie Arqueológica, 15, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
Llibre | 2020
Gorostidi, D., "Llegendes de la Roma arcaica: entre història, literatura i folklore" a Sunyer, M.; Samper, E. (eds.), La llegenda, Estudis Catalans 9, Edition Reichenberger, Kassel, p. 41-54.
Capítol de llibre | 2020
Gorostidi, D., "Los primeros talleres epigráficos de Tarraco. Observaciones a propósito de materiales, usos y comitentes en las inscripciones de los siglos II y I a.C." a Vinci, M.S.; Ottati, A.; Gorostidi, D., La cava e il monumento. Materiali, officine, sistemi di costruzione e produzione nei cantieri edilizi di età imperiale, Edizioni Quasar, Roma, p. 177-194.
Capítol de llibre | 2020
Gorostidi, D., "L’ordinamento istituzionale del municipium antiquissimum Tusculanum: fra storia, mitistoria ed epigrafia" a Bianchi, E.; Pelloso, C. (eds.), Roma e l’Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C., Classica Philosophica et Iuridica, Edizioni dell'Orso, Alessandria, p. 175-188.
Capítol de llibre | 2020
Gorostidi, D., "Virgilio, Ovidio y, quizá, Valerio Flaco en un nuevo fragmento de inscripción romana procedente de Tarraco", Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia, 10, p. 37-46. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2020
Grau, S., "El enfrentamiento entre filósofos y tiranos, de la biografía helenística a la tardoantigua: evoluciones de un tópico biográfico", EMERITA, Revista de Lingüística y Filología Clásica, 88, p. 101-128. Scopus; Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2020
Grau, S.; Febrer, O., "Procopius on Theodora: ancient and new biographical patterns", Byzantinische Zeitschrift, 113, p. 769-788. JCR (ISI); Scopus, CiteScore: 0,3 (Q2, 72%, Literature and Literary Theory); Carhus+A / 11.00 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Járrega, R., "La Vía Augusta no es un topónimo. Aproximación a la organización territorial del Este de Hispania en época de Augusto", Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 37, p. 143-167. .
Article en revistes indexades | 2020