ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2021
Livarda, A.; Orengo, H.A.; Cañellas-Boltà, N.; Riera-Mora, S.; Picornell-Gelabert, Ll.; Tzevelekidi, V.; Veropoulidou, R.; Marlasca Martín, R.; Krahtopoulou, A., "Mediterranean polyculture revisited: Olive, grape and subsistence strategies at Palaikastro, East Crete, between the Late Neolithic and Late Bronze Age", Journal of Anthropological Archaeology, 61. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2021
López Vilar, J., "La medalla de l’Ajuntament de Tarragona a la cobla de Castelló d’Empúries (festes de santa Tecla, 1881)", Acta Numismàtica, 51, p. 203-206. / 6,5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2021
López Vilar, J., "Mossèn Guillem Mateu, un clergue de Nalec del segle XV", La Peixera. Revista cultural de Nalec i la vall del Corb, 1, p. 17-21.
Article en d'altres revistes | 2021
Mateo Corredor, D.; Járrega Domínguez, R.; Colom Mendoza, E.; Martínez Ferreras, V., "Figlinae y producción anfórica en el territorium de Saguntum", Lucentum, 40, p. 173-195. Scopus, CiteScore: 0.3 (Q2, 49%, History); Carhus+B / 10 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2021
Nieto Espinet, A.; Huet, T.; Trentacoste, A.; Guimarães, S.; Orengo, H.; Valenzuela Lamas, S., "Resilience and livestock adaptations to demographic growth and technological change: A diachronic perspective from the Late Bronze Age to Late Antiquity in NE Iberia", PLoS ONE, 16(2), p. e0246201. JCR (ISI), Factor d'impacte: 2.740 (Q1, Multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 5.2 (Q1, 91%, Multidisciplinay).
Article en revistes indexades | 2021
Noguera, J.; Ble, E.; López Vilar, J.; Valdés, P., "Sobre la presència cartaginesa entre el riu Ebre i els Pirineus durant la segona Guerra Púnica" a Izquierdo, P., Arqueologia del conflicte (Sitges, 26 de febrer de 2016), Consorci Patrimoni de Sitges, Barcelona, p. 34-40.
Article en actes de congrés | 2021
Orengo, H.A.; Garcia‐Molsosa, A.; Berganzo‐Besga, I.; Landauer, J.; Aliende, P.; Tres‐Martínez, S., "New developments in drone‐based automated surface survey: Towards a functional and effective survey system", Archaeological Prospection, p. 1-8. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.579 (Q1, Humanities); Scopus, CiteScore: 3.9 (Q1, 90%, Archaeology) / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2021
Palet, J. M. (ed.), Paisatge històric a la muntanya de Montjuïc: resultats del projecte La Satalia, Materials d’urbanisme i ciutat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
Llibre | 2021
Pastor Quiles, M., "El uso de esteras vegetales como material constructivo: evidencias en el sureste de la península ibérica durante la Prehistoria reciente", Zephyrus, 87, p. 83-104. .
Article en revistes indexades | 2021
Perna, S., "What is in a Vase? Materiality and semiotics of cinerary vases in Egyptian stone and vase shapes in Roman domestic and funerary contexts." a Berg, R.; Coralini, A.; Koponen, A.; Välimäki, R. (eds), Tangible Religion. Materiality of Domestic Cult Practices from Antiquity to Early Modern Era, Acta Instituti Romani Finlandiae, 49, Institutum Romanum Finlandiae, Roma, p. 51-83.
Capítol de llibre | 2021