ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2020
Azaza, M.; Colominas, L., "The Roman introduction and exportation of animals into Tunisia: Linking archaeozoology with textual and iconographic evidence", Journal of Archaeological Science: Reports, 29, p. 1-9. Scopus, CiteScore: 1.77 (Q1, 92%, Archeology) / 8.1 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Colominas, L.; Palet, J. M.; Garcia-Molsosa, A, "What happened in the highlands? Characterising Pyrenean livestock practices during the transition from the Iron Age to the Roman period", Archaeological and Anthropological Sciences, 12, p. 69-80. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.978 (Q3, Geosciences, multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 1.95 (Q1, 94%, Archeology); Carhus+A / 10.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Fortuny Mendo, K.; Macias Solé, J. M., "¿Cuatro columnas hacen una basílica? La iglesia de Sant Pedro de Tarragona en la Antigüedad tardía", Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 51.1, p. 183-203. Scopus, CiteScore: 0.26 (Q1, 83%, Classics); Carhus+A / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Mercourios Georgiadis, "The Southeastern Aegean" a Lemos, I.; Kotsonas, A. (eds.), A Companion to the Archaeology of Early Greece and the Mediterranean, Wiley-Blackwell, Oxford, p. 985-1006.
Capítol de llibre | 2020
Rodríguez, F, "Un taller de vidre d’inicis del segle VIII dC al suburbi portuari de Tarracona", Anuari Memòria anual de l'Associació Cultural Sant Fructuós, 19, p. 29-33.
Article en d'altres revistes | 2020
Ressenya de Ruiz, J . C. de (Recensión de) Villa Adriana. Escultura de los almacenes, León, P. y Nogales, T. (eds.), Col. Hispania Antigua, Serie Arqueológica, 9, L’Erma di Bretschneider, Roma, 2018 publicat a , Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 28, 2020.
Ressenya | 2020