ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2002
Bosch, F.; Díaz, M.; Macias, J. M., "Excavació arqueològica al solar núm. 7 del carrer d’Hernández Sanahuja de Tarragona", Butlletí Arqueològic RSAT, 21-22, p. 105-116.
Article en d'altres revistes | 2002
Carreras, C.; Berni, P., "Microspatial relationships in the Laietanian wine trade: shipwrecks, amphora stamps and workshops", Montagnac, p. 359-369.
Article en actes de congrés | 2002
Díaz, M.; Macias, J. M., "Les termes públiques de Tàrraco", Empúries, 53, p. 48-51.
Article en revistes indexades | 2002
Figuerola, J.; Gavaldà, J.; Menchon, J.; Teixell, I.; Muñoz, A.; Macias, J. M., "La catedral de Tarragona: obres de restauració i treball arqueològic", Lambard. Estudis d'art medieval, 14, p. 75-107.
Article en d'altres revistes | 2002
Fiz, I., "Usos de un SIG, Sistema de Información Geográfico, en la construcción de una Planimetría Arqueológica para Tarragona (I)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 11-12, p. 111-121. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2002
García, M.; Macias, J. M., "Les aigües subterrànies: natura i home", Empúries, 53, p. 38-40. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2002
Gutiérrez Garcia-Moreno, A., "Histria Antiqua", Faventia, 24/2, p. 187-201. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2002
Pons, E.; Adroher, a.M.; López, A, Rodrigo, E.; et alii, "Les estructures residencials. El barri hel·lenístic" a Pons i Brun, E., Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà):un complex arqueològic d’època ibèrica: excavacions 1990-1998, Sèrie monogràfica 21, Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, Girona, p. 150-175.
Capítol de llibre | 2002
Pons, Ll.; Berni, P., "La figlina Virginensis y la Mauretania Tingitana", L'Africa romana, XIV (Sassari, 7-10 de desembre de 2000), Roma, p. 1541-1570.
Article en actes de congrés | 2002
Remesal, J.; Berni, P.; Aguilera, A., "Internet. Evaluador y difusor de la Ciencia Histórica", Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular. Contributos das ciências e das tecnologias para a Arqueologia da Península Ibérica, vol. IX (Vila Real, 21-27 de setembre de 1999), Porto, p. 475-484.
Article en actes de congrés | 2002