ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 1998
Aguilera, A.; Berni, P., "Las cifras hispánicas", Rubrica. Paleographica et Diplomatica Studia, 7, p. 257-282.
Capítol de llibre | 1998
Berni, P., Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana, Col·lecció instrumenta, 4.
Llibre | 1998
Berni, P.; Carreras, C.; Revilla, V., "Sobre dos nuevos Cornelii del vino tarraconense", Laietània, 11, p. 109-124. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 1998
Carreras, C.; Berni, P., "Producció de vi i àmfores tardanes del NE de la Tarraconense", Badalona, p. 270-276.
Article en actes de congrés | 1998
Garrote, E.; Berni, P., "El consum de l’oli bètic a l’Empúries romana", Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 31, p. 95-109.
Article en revistes indexades | 1998
Garrote, E.; Berni, P., "L’eix Empúries-Narbona en els circuits comercials de l’oli bètic durant l’Imperi Romà", Puigcerdà, p. 243-254.
Article en actes de congrés | 1998
Gómez Pallarès, J., "Poesia sobre pedra: l’altar dedicat a Fusc de Tarragona (CIL II 4315, RIT 445)", Faventia, 20/2, p. 143-151. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 1998
Grau, M.; Rodrigo, E., "El jaciment del Serrat dels Tres Hereus (Casserres): un assentament del s.I a.C. al Berguedà", Actes XI Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà, novembre 1997), Puigcerdà, p. 125-135.
Article en actes de congrés | 1998