ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2021
Coll, R.; Gamarra, A.; García, M.J.; Navarro, R.; Prevosti, M., "El mosaic romà de Premià: de la descoberta a la posada en valor patrimonial", Arqueoblog. Museu d'Arqueologia de catalunya.
Article en d'altres revistes | 2021
Ferré, A.; Macias, J. M.; Toldrà, J. M., Catàleg dels elements patrimonials relacionats amb el cicle integral de l’aigua. Pla per a la protecció, estudi i difusió del patrimoni històric vinculat a la captació i portada de l’aigua als municipis de Tarragona, La Cananonja, El Catllar i Els Pallaresos, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2021
Garcia-Molsosa, A.; Orengo, H.A.; Lawrence, D.; Philip, G.; Hopper, K.; Petrie, C.A., "Potential of deep learning segmentation for the extraction of archaeological features from historical map series", Archaeological Prospection, 28(2), p. 187-199. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.579 (Q3, Geosciences, Multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 2.9 (Q1, 98%, History); Carhus+A / 10.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2021
Grau, S., "La resurrección de los muertos entre paganismo y cristianismo: especificidades y contextos" a López Salvá, M. (ed.), En los albores del cristianismo, Rhemata, Reus, p. 195-210.
Capítol de llibre | 2021
Grau, S., Les santes putes del desert, Aetas, Adesiara, Martorell.
Llibre | 2021
Livarda, A.; Orengo, H.A.; Cañellas-Boltà, N.; Riera-Mora, S.; Picornell-Gelabert, Ll.; Tzevelekidi, V.; Veropoulidou, R.; Marlasca Martín, R.; Krahtopoulou, A., "Mediterranean polyculture revisited: Olive, grape and subsistence strategies at Palaikastro, East Crete, between the Late Neolithic and Late Bronze Age", Journal of Anthropological Archaeology, 61. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2021
López Vilar, J., "Mossèn Guillem Mateu, un clergue de Nalec del segle XV", La Peixera. Revista cultural de Nalec i la vall del Corb, 1, p. 17-21.
Article en d'altres revistes | 2021
Nieto Espinet, A.; Huet, T.; Trentacoste, A.; Guimarães, S.; Orengo, H.; Valenzuela Lamas, S., "Resilience and livestock adaptations to demographic growth and technological change: A diachronic perspective from the Late Bronze Age to Late Antiquity in NE Iberia", PLoS ONE, 16(2), p. e0246201. JCR (ISI), Factor d'impacte: 2.740 (Q1, Multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 5.2 (Q1, 91%, Multidisciplinay).
Article en revistes indexades | 2021
Orengo, H.A.; Garcia‐Molsosa, A.; Berganzo‐Besga, I.; Landauer, J.; Aliende, P.; Tres‐Martínez, S., "New developments in drone‐based automated surface survey: Towards a functional and effective survey system", Archaeological Prospection, p. 1-8. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.579 (Q1, Humanities); Scopus, CiteScore: 3.9 (Q1, 90%, Archaeology) / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2021
Perna,S., "A Case of Serial Production? Julio-Claudian “tureen” funerary urns in calcitic alabaster and other coloured stone" a Reinhardt, A. B. (ed.), Strictly economic? Ancient Serial Production and its Premises. Proceedings of Panel 3.18, 19th International Congress of Classical Archaeology (Cologne/Bonn (Alemanya), del 22 el 26 May 2018), Archaeology and Economy in the Ancient World 20, Propylaeum, Heidelberg, p. 5-17.
Article en actes de congrés | 2021