L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica obre convocatòries de treball pròpies en les diferents àrees que l’integren (vegeu Personal) i és centre receptor d’investigadors i tècnics finançats externament (vegeu Investigar a l’ICAC).

  • Per a més informació, contacte o enviar el vostre CV podeu adreçar-vos a personal@icac.cat

 

Tècnic/a superior de recerca de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics

Durada: màxim 3 anys
Termini: 26 de juny del 2018

Resolució del director

Bases

Resolució del director per la qual es dóna publicitat de l’errada material a les bases de la convocatòria

Publicació al DOGC (5/6/2018)

Sol·licitud

Acceptació

Relació provisional d’admesos i exclosos

Relació definitiva d’admesos i exclosos

Resolució ajornament

Proposta provisional (12/09/2018)

Resolució ajornament (26/09/2018)

Resolució ajornament (29/10/2018)

Resolució adjudicació (rubricada manualment el 28/11/2018)

 

Tècnic/a superior de comunicació i publicacions

Durada: 1 any
Termini: 13 de juny del 2018

Resolució del director

Bases

Sol·licitud

Acceptació

Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses

Relació definitiva d’exclosos

Resolució del director

 

Responsable de desenvolupament de xarxes socials per a convocatòria PTA
Termini: 15/12/2017
Més informació

 

Convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral 2016

Resolució definitiva (27/7/2017)

Resolució del director de l’ICAC per la qual s’aproven les bases

Bases de la convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral

Publicació al DOGC (19/12/2016)

Imprès de sol·licitud

Imprès d’acceptació del contracte

Convocatòria publicada a Euraxess

Llista d’admesos i exclosos (3/2/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (14/2/2017)

Proposta provisional (19/5/2017)

Resolució del director (1/6/2017)

 

Convocatòria per a la contractació de director/a de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics

Termini: del 23/12/2016 fins al 16/1/2017

Resolució

Bases

Publicació al DOGC (22/12/2016)

Sol·licitud

Acceptació

Convocatòria publicada a Euraxess

Llista provisional i definitiva d’admesos i exclosos (26/1/2017)

Resolució de l’ampliació (8/3/2017)

Resolució provisional (23/3/2017)

Resolució definitiva (6/4/2017)

 

Convocatòria d’un lloc de treball fix d’administratiu/iva de gestió d’activitats de la recerca i difusió

Termini: del 23/12/2016 fins al 9/1/2017

Resolució
Bases
Publicació al DOGC (22/12/2016)
Sol·licitud
Acceptació

Llista provisional d’admesos i exclosos (16/1/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (25/1/2017)

Llista provisional de seleccionats (13/2/2017)

Resolució (16/2/2017)

 

Convocatòria per a la contractació de personal investigador novell 2015

Termini: del 28/01/2016 fins al 13/02/2016

Resolució del director per la qual s’aproven les bases de la convocatòria (30/12/2015)

Bases de la convocatòria

Publicació al DOGC (27/1/2016)

Imprès de sol·licitud

Imprès d’acceptació del contracte

Convocatòria publicada a Euraxess.

Relació provisional d’admesos i exclosos (9/3/2016)

Relació definitiva d’admesos i exclosos (18/3/2016)

Resolució per esmenar les bases de la convocatòria i modificar el termini de concessió (20/5/2016)

Acord de la Comissió d’Avaluació i Selecció (4/7/2016)

Resolució definitiva d’adjudicació de quatre contractes d’investigadors novells (15/9/2016)

 

L’ICAC és centre d’acollida de beques Marie Curie: fins al 14/09/2017

IF-EF Standard: Beques postdoctorals Marie Sklodowska-Curie European fellowship castellano/ english 14/09/2017
IF-EF Restart: Beques postdoctorals Marie Sklodowska-Curie European fellowship castellano/ english 14/09/2017
IF-EF Reintegration: Beques postdoctorals Marie Sklodowska-Curie European fellowship castellano/ english 14/09/2017
IF-GF Standard: Beques postdoctorals Marie Sklodowska-Curie Global fellowship castellano/ english 14/09/2017