El Pla d’actuació 2014-2020 de l’ICAC, que va ser aprovat en Consell de Direcció del juliol del 2014, explica quins són els camins de creixement del nostre Institut els propers anys: internacionalització i visibilitat màximes de la nostra producció científica; manteniment de la nostra capacitat de finançament de la recerca; augment de la transparència i difusió mundial de totes les nostres propostes, siguin contractuals, de recerca, formatives o de difusió del coneixement que generem.

En el desenvolupament d’aquest Pla d’actuació sempre m’ha semblat estratègica la creació d’un nou espai virtual de l’ICAC: el que ara teniu a les vostres pantalles, davant els vostres ulls. Ha de servir perquè de portes endins treballem millor i més eficaçment (la intranet de gestió) i, sobretot, ens ha de permetre fer arribar d’una manera més neta, més transparent, més amable també i, primer de tot, més entenedora, tota l’activitat que el nostre Institut genera. Si ens en sortim, seguirem progressant en el camí de treure el màxim rendiment possible dels diners que les nostres institucions i ciutadans ens confien any rere any. Benvinguts al nou portal de l’ICAC: passeu i aprofiteu-lo!

Joan Gómez Pallarès, director

Tarragona, desembre del 2015