• Revisió d’actes administratius

A finals de 2018 es van presentar dos recursos d’alçada al Consell de Direcció de l’ICAC a resolucions dictades pel director e. f. en l’adjudicació del contracte de treball de tècnic/a superior de recerca de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics (codi de la convocatòria 017.49). Aquests recursos d’alçada estan en fase de resolució, per part del Consell de Direcció de l’ICAC, a data de gener de 2019.

  • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública
  • Altres

L’ICAC no disposa d’informació referent a “Normativa”, “Règim d’intervenció administrativa” o “Dictàmens”.