Valentina Pescini

Investigadora postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia del paisatge (GIAP).
Camps d'expertesa: Antracologia, Arqueologia del paisatge, Arqueologia d'espais rurals, Paleoambient.
Codi ORCID: 0000-0001-7008-6178
vpescini@icac.cat