Eva Subias Pascual (URV)

Investigadora adscrita (R4), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
Codi ORCID: 0000-0003-3468-6752
eva.subias@urv.cat
Publicacions
Subías, E., "Los espacios asociativos en el Egipto grecorromano: posibles evidencias" a Tran, N.; Rodríguez, O.; Soler, B., Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la historia, en homenaje a Bertrand Goffaux (7-9 marzo 2013), Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, p. 21-44.
Capítol de llibre | 2017
Subías, E., La decoració arquitectònica de l’església de la fortalesa del nord-oest d’Oxirinc (Pemdjé), Trama 3, ICAC, Tarragona.
Llibre | 2016
Subías, E.; Puig, A. M.; Codina, D.; Fiz, J. I., "El “castrum” visigòtic de Puig Rom revisitat", Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 47, p. 75-96. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Subías, E., "A byzantine domain in the suburbs of Oxyrhynchos" a Buzi, P.; Camplani, A.; Contardi, F., Coptic Society, Literature and Religion from Late Antiquity to Modern Times (Roma, del 17 al 22 de setembre 2012), Orientalia Lovaniensia Analecta, 247, Peeters, Leuven, p. 1383-1396.
Article en actes de congrés | 2016
Subías, E., "Nereidas y bailarinas en el arte egipcio romano ta rdío: esti lo, conte xto y len guajes de representación" a Buttà, L.; Carruesco, J.; Massip, F.; Subías, E., Danses imaginades, danses relatades paradigmes iconogràfics del ball de l'antiguitat clàssica fins a l'Edat Mitjana, Trama, ICAC, Tarragona, p. 29-49.
Capítol de llibre | 2014
Més publicacions
Subias, E.; Fiz, I.; Cuesta, R., "The middle Nile Valley: elements in an approach to the structuring of the landscape from the Greco-Roman era to the nineteenth century", Quaternary International, 312, p. 27-44. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1,962 (any 2012); Scopus; Carhus+A / 9.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Subías, E., "La fortaleza bizantina del suburbio noroccidental de Oxirrinco (El Minia)", Novos Trabalhos de Egiptologia Ibérica. IV Congresso de Egiptologia (Lisboa, 13-15 de setembre de 2010), Lisboa, p. 1163-1178.
Article en actes de congrés | 2012
Subías, E., "Oxyrhynchos: Metropolis and Landscape" a Subías, E.; Azara, P.; Carruesco, J.; Fiz, I.; Cuesta, R., The space of the Graeco-Roman city in Egypt: Image and Reality, Documenta; 22, ICAC, Tarragona, p. 93-116.
Capítol de llibre | 2011
Padró, J.; Algorri, E.; Amer, H.; Campillo, J.; Castellano, N.; Erroux-Morfin, M.; Mangado, M.L.; Martínez, J.J.; Mascort, M.; Pons, E.; Subías, E., "Memòria dels treballs arqueològics duts a terme a Oxirrinc (El Bahnasa, Minia) durant la campanya de 2009", Nilus, 18, p. 3-30.
Article en d'altres revistes | 2010
Padró, J.; Amer, H.; Castellano, N.; Erroux-Morfin, M.; Mangado, M.; Martínez, J.J.; Mascort, M.; Pons, E.; Saura, M.; Subías, E., "Memòria provisional de los trabajos arqueológicos duts a terme a Oxirrinc (El-Bahnasa, província de Mínia) de la campaña 2008", Nilus, 17, p. 3-16. .
Article en revistes indexades | 2009