Eva Subias Pascual (URV)

Investigadora adscrita (R4), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
Codi ORCID: 0000-0003-3468-6752
eva.subias@urv.cat
Projectes finalitzats