Pau Nualart Planella

Investigador predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
pnualart@icac.cat