Oriol Cuscó Badia

Investigador predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia Protohistòrica.
Camps d'expertesa: Món ibèric a Catalunya, Protohistòria, Arqueologia de la guerra, GIS.
Codi ORCID: 0000-0001-8015-5915
ocusco@icac.cat
Publicacions
Cuscó, O., "Caracterització de les fortificacions ibèriques a la Laietània (segles V-III aC)", Auriga, 90, p. 40-42. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017