Maria Rueda Prunell

Investigadora predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre.
Camps d'expertesa: Producció i comerç a l'antiguitat, Instrumentum domesticum (ceramologia et al.).
Codi ORCID: 0000-0001-6083-4929
mrueda@icac.cat
Breu currículum

Graduada en Història per la Universitat de Girona (2018), seguint l’itinerari d’Arqueologia-Patrimoni. Durant els anys que va cursar el grau va participar en diversos cursos d’arqueologia impartits per la mateixa universitat, juntament amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries i el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

Posteriorment va realitzar el Màster en Estudis Avançats en Arqueologia impartit per la Universitat de Barcelona, amb l’especialització en Arqueologia dels Materials i dels Processos Tecnològics (2019). El seu Treball de Final de Màster, tutoritzat per la Dra. Verónica Martínez, va centrar-se en l’anàlisi arqueomètrica de dolia procedents de diferents jaciments del Nord-Est de Catalunya, intentant establir alguns dels centres de producció i definint alguns dels processos tecnològics emprats per a manufacturar aquests grans recipients.

Actualment és investigadora predoctoral a l’ICAC, com a membre de l’equip de recerca “Alimentació, economia i comerç en el món antic (Aecma), amb una beca FPI concedida pel Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades. La seva investigació s’emmarca dins del projecte I+D: “Figlinae Hispaniae (FIGHISP). Catálogo en red de las alfarerías hispanorromanas y estudio de la comercialización de sus productos” (PGC2018-099843-BI00).

Dins d’aquest projecte està realitzant la tesi doctoral sota la direcció del Dr. Ramon Járrega, i la co-direcció del Dr. Joaquim Tremoleda (conservador i arqueoleg en el MAC-Empúries). La tesi tractarà sobre la producció, l’ús i la difusió de dolia en època romana i en el territori de la Hispania Citerior, sota el títol “La producción de dolia y sistemas de almacenaje en la Hispania Citerior“.