Montserrat Reig Calpe

Investigadora adscrita (R4), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
Camps d'expertesa: Arqueologia grega, Iconografia, Filologia grega, Filologia llatina.
Codi ORCID: 0000-0003-1609-9802
mreig@icac.cat
Publicacions
Reig, M., "Pròleg a l’edició d’Eurípides de la Bernat Metge" a Aluja, R., Medea, Hipòlit d'Eurípides, Casa dels clàssics, Bernat Metge, Barcelona, p. 9-18.
Capítol de llibre | 2019
Reig, M., "Plató i el teatre de Palau i Fabre" a Guerrero, M., Simposi Internacional Josep Palau i Fabre (1917-2008). L’Alquimista., Institució de les Lletres Catalanes, Barcelona, p. 173-176.
Capítol de llibre | 2019
Carruesco, J.; Reig, M., "Ancient Seas in Modern Opera: Sea Images and Mediterranean Myths in Rihm’s Dionysos" a Rovira, R. (ed.), The Ancient Mediterranean Sea in Modern Visual and Performing Arts. Sailing in Troubled Waters, Imagines, Bloomsbury, Londres, p. 147-163.
Capítol de llibre | 2018
Carruesco, J.; Reig, M., "El teatre a l’era precristiana" a Massip, F.; Kovacs, L., Història de les arts escèniques catalanes. Volum I. La teatralitat medieval i la seva pervivència, Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 37-116.
Capítol de llibre | 2017
Reig Calpe, M., "El combat d’Hèracles contra Geras a la iconografia" a Borrell Vidal, E.; Gómez Cardó, P. (eds.), Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat. Vol. I, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 157-163.
Capítol de llibre | 2016
Més publicacions
Reig, M., "Antologia. Himnes homèrics" a Mestre, F., Antologia. Selecció de textos grecs, d'Homer a Libani, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 45-51.
Capítol de llibre | 2015
Reig, M.; Carruesco, J., "Iconografía de la fundación: la disputa de Apolo y Heracles por el trípode délfico" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1363-1366.
Article en actes de congrés | 2015
Carruesco, J.; Reig, M., "Medea, a Greek Sorceress in Modern Opera and Ballet: From Barber to Reimann" a Carlà, F.; Berti, I. (eds.), Ancient Magic and the Supernatural in the Modern Visual and Performing Arts, Bloomsbury Studies in Classical Reception, Bloomsbury, Londres, p. 93-102.
Capítol de llibre | 2015
Reig, M., "El Rei Roger de Szymanowski en l’escena del segle XXI" a Almirall, J. (ed.), Mousiké. La música en el món antic i el món antic en la música., IEC, Barcelona, p. 179-192.
Capítol de llibre | 2014
Carruesco, J.; Reig, M., "Introducció" a Jufresa, M.; Reig, M.; Carruesco, J.; Fortea, G.; Miralles, R.; Rodà, I. (eds.), Ouranós-Gaia. L'espai a Grècia III: anomenar l'espai, Documenta, 27, ICAC, Tarragona, p. 9-12.
Capítol de llibre | 2013
Jufresa, M.; Carruesco, J.;Fortea, G.; Miralles, R.; Reig, M.; Rodà, I. (eds.), "Space as it was seen and conceived by the ancient greeks", Ouranós-Gaia. L’espai a Grècia III: anomenar l’espai, Documenta, 27, ICAC, Tarragona, p. 133-138.
Capítol de llibre | 2013