Marc Prades Painous

Investigador adscrit predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia del paisatge (GIAP).
Camps d'expertesa: Arqueologia d'espais rurals, Món ibèric a Catalunya, Protohistòria, GIS.
Codi ORCID: 0000-0002-3763-8652
mprades@icac.cat
Publicacions
Diloli, J.; Vilà, J.; Prades, M.; Bea, D.; Ferré, R.; Bricio, L.; Guirao, E.; Cots, I.; Sardà, H., "Darrere els passos de Bosch Gimpera. Un projecte arqueològic global per recuperar el jaciment arqueològic de la Gessera de Caseres (Terra Alta)", Tribuna d'Arqueologia, 2015-2016, p. 11-30. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Prades Painous, M., "Noves aportacions sobre el territori, el poblament i els models d’ocupació a la Terra Alta durant la protohistòria. Una anàlisi estadística a través dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 27, p. 9-39. Carhus+B / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Pérez, M.; Bea, D.; Diloli, J.; Vilà, J.; Prades, M., "La Gessera: an Iberian Building for Worship? (Tarragona, Spain)", Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.16, n.4, p. 291-295. Scopus; Carhus+A / 10.7 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Prades, M.; Ferré, R.; Diloli, J., "Aplicaciones SIG en yacimientos arqueológicos. El ejemplo de l’Assut (Tivenys, Baix Ebre) y sus inmediaciones" a Vaquerizo, D.; Ruiz, A.B.; Delgado, M. (eds), RESCATE. Del Registro Estratigráfico a la Sociedad del Conocimiento: El Patrimonio Arqueológico como Agente de Desarrollo Sostenible (Còrdova, del 11 al 14 d'abril de 2016), Editorial Universidad de Córdoba, Córdoba, p. 483-488.
Article en actes de congrés | 2016
Diloli, J.; Sardà, S.; Ferré, R.; Vilà, J.; Bea, D.; Bricio, L.; Cots, I.; Prades, M.; Sardà, H.; Guirao, E., "Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre durant l’antiguitat. Les prospeccions del Barranc de Voravall, Canaletes, Xalamera, Riu Sec, i barrancs de Gandesa i Pinell", Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 6 i 7 de maig de 2016), Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Tortosa, p. 159-165.
Article en actes de congrés | 2016
Més publicacions
Ferré, R.; Cots, I.; Diloli, J.; Sardà, H.; Prades, M.; Bricio, L.; Vilà, J.; Bea, D., "Intervencions arqueològiques al jaciment protohistòric dels Tossals (Aldover, Baix Ebre)", Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 6 i 7 de maig de 2016), Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Tortosa, p. 234-242.
Article en actes de congrés | 2016
Diloli, J,; Ferré, R.; Vilà, J.; Bea, D.; Sardà, S.; Bricio, L.; Cots, I.; Prades, M.; Sardà, H.; Guirao, E., "L’assentament protohistòric de l’Assut (Tivenys, Baix Ebre)", Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 6 i 7 de maig de 2016), Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Tortosa, p. 285-298.
Article en actes de congrés | 2016
Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J.; Bea, D.; Bricio, L.; Cots, I.; Prades, M.; Sardà, H.; Guirao, E., "La Gessera (Caseres, Terra Alta): recuperació, consolidació i museïtzació", Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 6 i 7 de maig de 2016), Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Tortosa, p. 844-852.
Article en actes de congrés | 2016