Maria Palacios Rodríguez

Personal i gestió juridicoadministrativa, Àrea de gestió i suport a la recerca.
mpalacios@icac.cat
977 24 91 33 ext. 222