Maura Lerga Felip

Comunicació i publicacions, Àrea de gestió i suport a la recerca.
Camps d'expertesa: .
Codi ORCID: https://orcid.org/0000
mlerga@icac.cat