Maura Lerga Felip

Comunicació i publicacions, Àrea de gestió i suport a la recerca.
mlerga@icac.cat