Maria Fons Marcas

Gestió econòmica, Àrea de gestió i suport a la recerca.
mfons@icac.cat