Mateu Riera Rullan

Investigador adscrit postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana.
Camps d'expertesa: Antiguitat tardana, Món ibèric a Catalunya, Arqueologia d'espais litorals, Alta Edat Mitjana.
Codi ORCID: 0000-0001-9723-0539
mriera@icac.cat
Publicacions
Sastre, M.; Alapont, Ll.; Cau, M.A., Riera Rullan, M., Salas, M., "L’Àmbit D del Sector Sud de Son Peretó (Manacor, Mallorca – Illes Balears). Enterraments d’una comunitat cristiana dels segles V a VIII dC" a Hernández-Gasch, J.; Rivas, M.J.; Rivas, M. (coord.), VIII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Alcúdia, Mallorca, del 11 al 13 d'octubre de 2018), Muro, p. 321-333.
Article en actes de congrés | 2020
Martín, A.; de Nicolás, J.; Riera Rullan, M.; Salvà, B., "Lingots d’estany romans trobats a les aigües de la costa sud-oest de Menorca" a Hernández-Gasch, J.; Rivas, M.J.; Rivas, M. (coord.), VIII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Alcúdia, Mallorca, del 11 al 13 d'octubre de 2018), Muro, p. 289-298.
Article en actes de congrés | 2020
Riera Rullan, M., "Semblança del Doctor Alberto López Mullor" a Aquilué, X.; Beltrán de Heredia, J.; Caixal, À.; Fierro, J.; Kirchner, H. (eds.), Estudis sobre ceràmica i arqueologia de l’arquitectura. Homenatge al Dr. Alberto López Mullor, Barcelona, p. 15-19.
Capítol de llibre | 2020
Ruiz Cecilia, J.I. ; Román Punzón, J.M.; Riera Rullan, M., "La placa cerámica decorada de época tardoantigua del Museu d’Història de Manacor (Mallorca – Islas Baleares)", Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana, 75, p. 43-63.
Article en d'altres revistes | 2019
Riera Rullan, M., "Les Illes Balears dels segles V a VIII dc. Algunes noves dades aportades per l’arqueologia del segle XXI" a Huguet, E., Ribera A. V. (coords.), En temps dels visigots al territori de València, Museu de Prehistòria de València Diputació de València, València, p. 164-169.
Capítol de llibre | 2019
Més publicacions
Riera Rullan, M., "Las Islas Baleares de los siglos V al VIII d. C. Algunos datos nuevos aportados por la arqueología del siglo XXI" a Huguet, E., Ribera A. V. (coords.), En tiempos de los visigodes en el territorio de Valencia, Museu de Prehistòria de València Diputació de València, València, p. 164-169.
Capítol de llibre | 2019
Riera Rullan, M; Cau, M. A.; Salas, M., "Noves dades sobre la cronologia dels baptisteris i del Sector Sud de Son Peretó (Mallorca – Illes Balears)" a López, J., Tarraco Biennal - Actes del 4t Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic – VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica - El cristianisme en l’Antiguitat tardana. Noves perspectives (Tarragona, del 21 al 24 de novembre de 2018), Tarraco Biennal, Tarragona, p. 323-333.
Article en actes de congrés | 2019
Riera, M., "Materiales cerámicos del Mediterráneo Oriental de los siglos V a VII d. C. encontrados en la isla de Cabrera (Islas Baleares): ánforas, vajilla fina, utensilios para cocinar y ungüentarios" a Martín, I.; Fuentes, P.; Sastre, J.C.; Catalán, R. (Coords.), Cerámicas Altomedievales en Hispania y su entorno (s. V-VIII d. C.) (Zamora, de l'1 al 3 de juny de 2016), Asociación Zamora Prehistórica, Zamora, p. 613-619.
Article en actes de congrés | 2018
Puche, J.M.; Riera, M., "Nuevas tecnologías y documentación gráfica profesionalizada en las Islas Baleares", Actas del Congreso Nacional de Arqueología Profesional (Saragossa, del 4 al 6 d'abril de 2017), Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, Saragossa, p. 277-285.
Article en actes de congrés | 2018
Román, J. M.; Rivas, M. J.; Vallori, B.; Riera Rullan, M., "Projecte d’actuació arqueològica de la cova del molí d’en Gaspar de ses cases noves de Sineu: campanya de 2015. Aproximación a la estructura del poblamiento de época romana, tardoantigua y medieval islámica del término municipal de Sineu (Mallorca)" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Maó, p. 379-388.
Article en actes de congrés | 2017
Riera Rullan, M.; Munar, S.; Martín, A., "Estudi dels materials ceràmics d’època antiga trobats a Portocristo (Manacor – Mallorca), durant la campanya de prospeccions i sondejos subaquàtics de 2012" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Consell Insular de Menorca, Maó, p. 225-236.
Article en actes de congrés | 2017
Riera Rullan, M., "Pròleg" a Anglada, M.; Riera, M.; Martínez, A. (coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Maó, del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2016), Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Maó, p. 9-10.
Article en actes de congrés | 2017
Riera Rullan, M., El monacat insular de la Mediterrània Occidental. El monestir de Cabrera (Balears, segles V-VIII), Studia Archaeologiae Chritianae ; 1, Ateneu Sant Pacià, Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes, Facultat de Teologia de Catalunya i Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Barcelona.
Llibre | 2017
Anglada, M.; Riera Rullan, M.; Martínez A. (Coords.), VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Secció d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balear, Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, Secció d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balear, Maó.
Llibre | 2017
Riera Rullan, M., "Cabrera: un viaje a través de las civilizaciones Mediterráneas" a Robledo, P.A. (eds.), El Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera: un paisaje entre la tierra y el mar, Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, p. 265-297.
Capítol de llibre | 2016
Riera Rullan, M., "Escudella de terra sigil·lada africana D" a Salas, M. (coord.), Peces del mes en el Museu d’Història de Manacor, Museu d'Història de Manacor, Manacor, p. 38.
Capítol de llibre | 2016
Riera Rullan, M., "Late Roman Amphora 1 (LRA1)" a Salas, M. (coord.), Peces del mes en el Museu d’Història de Manacor, Museu d'Història de Manacor, Manacor, p. 14.
Capítol de llibre | 2016
Serra, N.; Riera Rullan, M., "El conjunt de ceràmica baixmedieval del Born (Palma)", Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 71, p. 53-71.
Article en d'altres revistes | 2015
Munar, S.; Martín, A.; Riera Rullan, M.; Santolària, J., "Noves actuacions al port de Porto Cristo. Resultats de la prospecció i sondejos subaquàtics de 2012" a Martínez, A.; Graziani, G. (coord.), VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Sant Francesc Xavier de Formentera, del 26 al 28 de setembre de 2014), Formentera, p. 295-302.
Article en actes de congrés | 2015
Riera Rullan, M.; Palomar Puebla, B.; Cardona López, F.; Munar Llabrés, S., "Primera aproximació a la ceràmica trobada a la vil·la romana de Son Sard (Son Servera-Mallorca)" a Martínez, A.; Graziani, G. (coords.), VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Sant Francesc Xavier de Formentera, del 26 al 28 de setembre de 2014), Formentera, p. 225-233.
Article en actes de congrés | 2015
Rivas Antequera, M. J.; Riera Rullan, M.; Ramis Bernad, D., "Materiales y niveles de época antigua de la intervención arqueológica realizada en la Casa de Cultura, calle Ramon Llull nº 3 de Palma (isla de Mallorca)" a Martínez, A.; Graziani, G. (coord.), VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Sant Francesc Xavier de Formentera, del 26 al 28 de setembre de 2014), Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Formentera, p. 215-224.
Article en actes de congrés | 2015
Riera Rullan, M.; Martín Menéndez, A., "El port de Portocolom de l’illa de Mallorca en temps de l’antiguitat clàssica" a Govern de les Illes Balears, Amicitia. Miscel-lania d'estudis en Homenatge a Jordi H. Fernández, Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, Eivissa, p. 563-579.
Capítol de llibre | 2014
Riera Rullan, M., "Introducció històrica" a Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, p. 16-24.
Capítol de llibre | 2014
Riera Rullan, M., Cau, M. A., "Les illes Balears en temps del monestir de Cabrera" a Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, p. 17-18.
Capítol de llibre | 2014
Riera Rullan, M., "Dades literàries del monestir de Cabrera" a Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, p. 25.
Capítol de llibre | 2014
Riera Rullan, M., "El monestir de Cabrera" a Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, p. 25-48.
Capítol de llibre | 2014
Román, J. M., Riera Rullan, M., "La necròpolis del pla de les Figueres" a Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, p. 32-34.
Capítol de llibre | 2014
Riera Frau, M. M.; Riera Rullan, M., "Les instal•lacions relacionades amb la producció de vi i amb l’aprofitament dels recursos marins" a Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, p. 38-39.
Capítol de llibre | 2014
Riera Rullan, M., Nadal, J., "Símbols cristians dels monjos de Cabrera" a Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, p. 45-46.
Capítol de llibre | 2014
Riera Frau, M. M.; Riera Rullan, M., "El final del monestir de Cabrera" a Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, p. 49.
Capítol de llibre | 2014
Riera Frau, M. M.; Riera Rullan, M., Marot, T., "Catalogació" a Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, p. 50-59.
Capítol de llibre | 2014
Cau, M. A.; Riera Rullan, M.; Salas, M.; Van Strydonck, M., "Radiocarbon dating of the necropolis of the early christian site of Son Peretó (Mallorca, Balearic Islands)", Radiocarbon, Vol. 56, 2, p. 399-410. JCR (ISI), Factor d'impacte: 0,718 (any 2014); Scopus; Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca.
Llibre | 2014
Riera Frau, M. M.; Riera Rullan, M., "Presentació" a Riera Rullan, M. (coord.), El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma de Mallorca, p. 14-15.
Capítol de llibre | 2014
Cau, M.A., Riera Rullan, M., Salas, M., "The early Christian complex of Son Pereto (Mallorca, Balearic Islands): excavations in the ‘West Sector’(2005-2008)", Archeologia Medievale, XXXIX, p. 13. .
Article en revistes indexades | 2012
D. Miriello, A. Bloise, G.M. Crisci, M.A. Cau, A. Pecci, M. Riera Rullan, "Compositional analyses of mortars from the Late Antique site of Son Peretó (Mallorca, Balearic Islands, Spain): Archaeological Implications", Archaeometry, 10.1111/j., p. 21. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1,28; Carhus+A / 1.287 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2012
Riera Rullan, M., "Excavació i museïtzació del jaciment arqueològic de l’Illot dels Frares (Ses Salines, Mallorca). Campanyes 2009-2010", IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Eivissa, de l'1 al 3 d'octubre 2010), Eivissa, p. 123-134.
Article en actes de congrés | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A.; Salas, M., "El Sector Oest de Son Peretó (Mallorca) entre els segles VI i VIII dC: evolució històrica i funcional", IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Eivissa, de l'1 al 3 d'octubre 2010), Eivissa, p. 143-150.
Article en actes de congrés | 2012
Martínez, A.; Riera Rullan, M.; Ramis, D.; Rivas, M.J., "Resultados del control arqueológico en el Baluard del Príncep en la muralla renacentista de Palma de Mallorca", IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Eivissa, 1-3 octubre 2010), Eivissa, p. 199-209.
Article en actes de congrés | 2012
Cau, M.A.; Riera Rullan, M.; Salas, M., "Pròleg", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 5.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "Història d’un descobriment", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 7-8.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "Unes illes dins la Mediterrània", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 10-12.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "Cap a una societat cristiana: des del naixement fins a la mort", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 14-15.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "Cronologia d’un assentament de l’Antiguitat Tardana", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 15-16.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "Els edificis religiosos de Son Peretó", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 17-18.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "La basílica de Son Peretó", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 18-21.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "Els edificis baptismals de Son Peretó", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 21-23.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "Els enterraments privilegiats de Son Peretó", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 23-24.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "Els àmbits del Sector Oest", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 26-27.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "Les activitats productives", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 28-29.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A., "Una societat oberta a la Mediterrània", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 31-34.
Capítol de llibre | 2012
Riera Rullan, M.; Cau, M.A.; Alapont, Ll., "La població de Son Peretó vers la mort", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 34-35.
Capítol de llibre | 2012
Cau, M.A.; Riera Rullan, M.; Salas, M., "Son Peretó: una comunitat cristiana de Mallorca", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 37.
Capítol de llibre | 2012
Capellà, M.A.; Cau, M.A.; Marot, T.; Martínez, A.; Ramis, D.; Riera Rullan, M.; Ripoll, G.; Salvà, M.G., "Catàleg", Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, p. 44-82.
Capítol de llibre | 2012