Josep Maria Palet Martínez

Director de l'ICAC.
Investigador (R4), Àrea de recerca.
Responsable, Equip de recerca: Arqueologia del paisatge (GIAP).
Responsable acadèmic, Responsable acadèmic, Àrea de formació avançada, Doctorat.
Camps d'expertesa: Arqueologia del paisatge, Arqueomorfologia, Arqueologia d'espais altimontans, Arqueologia d'espais rurals.
Codi ORCID: 0000-0003-0166-8160
jpalet@icac.cat
+34 977 249 133 (ext. 220)
Publicacions
Colominas, L.; Evin, A.; Burch, J.; Campmajó; P.; Casas, J.; Castanyer, P.; Carreras, C.; Guardia, J.; Olesti, O.; Pons, E.; Tremoleda, J.; Palet, J-M., "Behind the steps of ancient livestock mobility in Iberia: new insights from a Geometric Morphometric approach", Archaeological and Anthropological Sciences, 11 (9), p. 4971-4982. JCR (ISI), Factor d'impacte: 2.414 (Q2, Geosciences, multidisciplinary); Scopus; Carhus+B / 10.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2019
Cervelló, J.; Torras, N.; Palet, J. M., "Oriente y Occidente en la Alta Edad Media" a Cervelló, J.; Palet, J. M.; Serrallonga, J.; Torras, N. (dir.), Historia I, FUOC, Barcelona.
Capítol de llibre | 2018
Palet, J. M.; Torras, N.; Cervelló, J., "Civilizaciones europeas antiguas" a Cervelló, J.; Palet, J. M.; Serrallonga, J.; Torras, N. (dir.), Historia I, FUOC, Barcelona.
Capítol de llibre | 2018
Cervelló, J.; Palet, J.M., "Introducción epistemológica: historia, diversidad y relatividad cultural" a Cervelló, J.; Palet, J. M.; Serrallonga, J.; Torras, N. (dir.), Historia I, FUOC, Barcelona.
Capítol de llibre | 2018
Palet, J. M.; Cervelló, J.; Torras, N., "El mundo indoeuropeo. Los orígenes de las civilizaciones europees" a Cervelló, J.; Torras, N.; Palet, J. M.; Nadal, J. (dir.), El mundo antiguo, FUOC, Barcelona.
Capítol de llibre | 2018
Més publicacions
Cervelló, J.; Palet, J. M., "Introducción epistemológica: historia, diversidad y relatividad cultural" a Cervelló, J.; Torras, N.; Palet, J. M.; Nadal, J. (dir.), El mundo antiguo, FUOC, Barcelona.
Capítol de llibre | 2018
Cervelló, J.; Torras, N.; Palet, J. M.; Nadal, J. (dir.), El mundo antiguo, FUOC, Barcelona.
Llibre | 2018
Cervelló, J.; Palet, J. M.; Serrallonga, J.; Torras, N. (dir.), Història I, FUOC, Barcelona.
Llibre | 2018
Palet, J. M., "Institut Català d’Arqueologia Clàssica: quinze anys de recerca en l’Antiguitat clàssica a la Mediterrània antiga", Auriga, 95, p. 26-28.
Article en d'altres revistes | 2018
Palet, J. M.; García, A.; Orengo, H. A.; Polonio, T., "Els espais altimontans pirenaics orientals a l’Antiguitat: 10 anys d’estudis en arqueologia del paisatge del GIAP-ICAC", Treballs d'Arqueologia, 21, p. 77-97. Carhus+C / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Gallego, A.; Rivals, F.; Colominas, L.; Palet, J. M., "Pastando en las marismas. Una aproximación desde la técnica del microdesgaste dentario a la alimentación del ganado ovino en el Empordà romano (noreste de la Península Ibérica)", Pyrenae, Vol. 48, núm. 1, p. 93-113. Scopus; Carhus+A / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Palet, J. M.; Garcia, A.; Orengo, H. A.; Polonio, T., "Ocupacions ramaderes altimontanes a les capçaleres del Ter (Vall de Núria i Coma de Vaca, Queralbs): resultats de les intervencions arqueològiques 2010-2015" a Frigola, J. (ed.), Tretzenes Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona (Banyoles, del 10 al 11 de juny 2016), Generalitat de Catalunya, Banyoles, p. 67-75.
Article en actes de congrés | 2016
Garcia, A.; Palet, J. M.; Flórez, M., "Paths and settlement in a Roman rural landscape: An archaeomorphological analysis in the Congost Valley (Barcelona, Spain) / Trazas viarias y poblamiento en un paisaje rural romano: análisis arqueomorfológico en el valle del río Congost (Barcelona)" a Autors varis (eds.), Multi-, inter- and transdisciplinary research in Landscape Archaeology. Proceedings of the 3rd International Landscape Archaeology Conference in Rome, Italy (2014) (Roma (Itàlia), del 17 al 20 de setembre de 2014), University Library, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, p. 12.
Article en actes de congrés | 2016
Orengo, H.; Palet, J.M., "Archaeomorphology as Landscape Archaeology: New Approaches and Perspectives" a Autors varis (eds.), Multi-, inter- and transdisciplinary research in Landscape Archaeology. Proceedings of the 3rd International Landscape Archaeology Conference in Rome, Italy (2014) (Roma (Itàlia), setembre de 2014), University Library, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, p. 5.
Article en actes de congrés | 2016
Palet, J. M.; Orengo, H. A. (eds.), Multi-, inter- and transdisciplinary research in Landscape Archaeology, Proceedings of the 3rd International Landscape Archaeology Conference in Rome, Italy, University Library, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
Llibre | 2016
Ortega, M. J.; Orengo, H. A.; Palet, J. M., "Más allá de la herencia medieval. Una nueva arqueomorfología para el paisaje histórico de Valencia", LAC 2014 Proceedings (Roma (Itàlia), del 17 al 20 de setembre de 2014), Roma, p. 8.
Article en actes de congrés | 2016
Garcia, A.; Flórez, M.; Palet, J. M., "Arqueología del paisaje en el entorno de Lauro: una aproximación microrregional a la construcción del territorio romano en el noreste de la Península Ibérica", Zephyrus, 76, p. 99-119. Scopus; Carhus+B / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Garcia, A.; Flórez, M.; Lladó, M.; Palet, J. M.; Giralt, S., "Construcción y dinámicas de un paisaje antropizado durante la antigüedad: Estudio arqueológico y sedimentológico microrregional de un sector del llano pre-litoral catalán (Samalús, Barcelona)" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 241-244.
Article en actes de congrés | 2015
Palet, J. M.; Ejarque, A.; Orengo, H. A.; Julià, R.; Marco, J.; Riera, S.; Garcia, A.; Montaner, J., "Landscape dynamics and territorial organization in the Empordà littoral plain (North-Eastern Catalonia) from the Antiquity to the Medieval period: an integrated landscape analysis" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 311-315.
Article en actes de congrés | 2015
Palet, J. M.; Orengo, H. A.; Ejarque, A.; Riera, S.; Miras, Y., "La configuració d’un paisatge cultural patrimoni de la humanitat a la vall de Madriu-Perafita-Claror: visions des de l’arqueologia del paisatge" a VV.AA., Recull de conferències: 100 anys del naixement de Turing i 50 anys del Telstar 1/ 6ns Debats de recerca: La recerca sobre el paisatge a Andorra, Societat Andorrana de Ciències, Andorra la Vella, p. 178-192.
Article en actes de congrés | 2015
Ortega, M. J.; Palet, J. M.; Orengo, H. A., "El límite entre Valentia y Saetabis: un paisaje cultural de origen romano al sur de los ríos Xúquer y Magre (Xàtiva, Valencia)", Agri Centuriati. An International Journal of Landscape Archaeology, 12, p. 153-174. .
Article en revistes indexades | 2015
Miras, Y.; Ejarque, A.; Riera, S.; Orengo, H. A.; Palet, J. M., "Andorran high Pyrenees (Perafita Valley, Andorra): Serra Mijtana fen", Grana International journal of palynology and aerobiology, 54-4, p. 313-316. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1,055 (any 2015); Scopus / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Ortega M. J.; Orengo H. A.; Palet J. M., "Análisis arqueomorfológico y estructuración territorial en la llanura de Valentia" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 317-318.
Article en actes de congrés | 2015
Ortega M. J.; Orengo H. A.; Palet J. M., "El paisaje histórico de la llanura litoral de Valencia: arqueomorfología, estructuración territorial y SIG", Sagvntvm, Papeles del laboratorio de Arqueología de Valencia, Extra, 17, p. 187-202. Carhus+C / 4.477 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Palet, J. M., "La arqueología del paisaje y la antigüedad clásica: enfoques y perspectivas" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 173-182.
Article en actes de congrés | 2015
Orengo, H. A.; Palet, J. M.; Ejarque, A.; Miras, Y.; Riera, S., "Shifting occupation dynamics in the Madriu-Perafita-Claror valleys (Andorra) from the early Neolithic to the Chalcolithic: the onset of high mountain cultural landscapes", Quaternary International, vol. 353, p. 140-152. JCR (ISI), Factor d'impacte: 2,128 (any 2014); Scopus; Carhus+A / 9.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Gómez Pallarès, J.; Palet, J. M., "Institut Català d’Arqueologia Clàssica, estat de la qüestió 2014", Auriga, 73, p. 20-21. Carhus+D / 3.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Garcia, A.; Flórez, M.; Lladó, M.; Palet, J. M.; Giralt, S., "Una aproximació arqueològica als paisatges del massís del Montseny: resultat de les campanyes de prospecció en espais supraforestals (Matagalls – pla de la Calma) i del peu del massís (Samalús)", Actes de la VIII Trobada d'Estuidosos del Montseny (Girona, del 22 al 23 novembre de 2012), Documents de Treball, Diputació de Barcelona, Barcelona, p. 373-382.
Article en actes de congrés | 2014
Palet, J. M.; Orengo, H. A.; Ejarque, A.; Garcia, A.; Julià, R.; Riera, S.; Marco, J.; Montaner, J., "Dynamiques du paysage et organization territorial dans la plaine littorale de l’Empordà (nord-est de la Catalogne) de l’Antiquité au Haute Moyen Âge" a Mercuri L.; González, R.; Bertoncello, F. (eds.), Actes des XXXIe Rencontres Rencontres Internationales d'Archéologie et Histoire d'Antibes. Implantations humaines en milieu littoral Mediterranéen: Facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge (Antibes, del 15 al 17 d'octubre de 2013), APDCA, Antibes, p. 383-392.
Article en actes de congrés | 2014
Ortega, M. J.; Orengo, H. A.; Riera, S.; Palet, J. M.; Carmona, P.; Ruiz, J. M., "Ocupación y estructuración del paisaje litoral de “Valentia” durante el período romano" a Mercuri L.; González, R.; Bertoncello, F. (eds.), Actes des XXXIe Rencontres Rencontres Internationales d'Archéologie et Histoire d'Antibes. Implantations humaines en milieu littoral Mediterranéen: Facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge (Antibes, del 15 al 17 d'octubre de 2013), APDCA, Antibes, p. 373-381.
Article en actes de congrés | 2014
Palet, J. M.; Orengo, H. A.; Garcia, A.; Riera, S.; Ejarque, A.; Miras, Y.; Julià, R., "Ocupación y explotación de espacios altimontanos pirenaicos en la Antigüedad: visiones desde la arqueología del paisaje" a Dall’Aglio, P. L.; Franceschelli, C.; Maganzani, L. (eds.), Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati. (Veleia-Lugagnano Val d’Arda, del 20 al 21 de setembre de 2013), Bolonya, p. 455-470.
Article en actes de congrés | 2014
Servera, G.; Miras, Y.; Riera, S.; Julià, R.; Philippe, A.; Orengo, H. A.; Paradis-Grenouillet, S.; Palet, J. M., "Tracing the land-use history and vegetation dynamics in the Mont Lozère (Massif Central, France) during the last 2000 years: the interdisciplinary study-case of Countrasts peat bog", Quaternary International, vol. 353, p. 123-139. JCR (ISI), Factor d'impacte: 2,128 (any 2014); Scopus; Carhus+A / 9.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Orengo, H. A.; Palet, J. M.; Ejarque, A.; Miras, Y.; Riera, S., "The historical configuration of a high mountain UNESCO World Heritage Site: the agropastoral Cultural Landscape of the Madriu-Perafita-Claror Valley", Archeologia Postmedievale, 17, p. 333-344.
Article en d'altres revistes | 2014
Servera, G.; Miras, Y.; Riera, S.; Julià, R.; Allée, Ph.; Orengo, H.A., Paradis-Grenouillet, S.; Palet, J. M., "Tracing the land use history and vegetation dynamics in the Mont Lozère (Massif Central, France) during the last 2000 years: The interdisciplinary study case of Countrasts peat bog", Quaternary International, 353, p. 123-39. JCR (ISI), Factor d'impacte: 2.163; Scopus; Carhus+B / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Ortega M. J.; Orengo H. A.; Palet J. M., "Análisis arqueomorfológico de la llanura litoral al Norte de Valencia. Estructuración territorial y revisión de las tramas centuriadas", Agri Centuriati. An International Journal of Landscape Archaeology, 9, p. 61-79. .
Article en revistes indexades | 2013
Orengo, H. A.; Palet, J. M.; Ejarque, A.; Miras, Y.; Riera, S., "Pitch production during the Roman period: an intensive mountain industry for a globalised economy?", Antiquity, 87 (337), p. 802-814. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1,439 (any 2013); Scopus; Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Palet, J. M. (ed.), Paisatge històric a la muntanya de Montjuïc. Resultats del projecte La Satalia, Urbanisme i Infraestructures, Ajuntament de Barcelona Urbanisme i Infraestructures, Barcelona.
Llibre | 2013
Palet J.M.; Orengo H.A.; Ejarque A.; Miras Y.; Euba I.; Riera, S., "Arqueología de paisajes altimontanos pirenaicos: formas de explotación y usos del medio en época romana en valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra) y en la Sierra del Cadí (Alt Urgell)" a Fiches, J. L.; Plana, R.; Revilla, V., Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania, actes du colloque international AGER IX (Barcelona, del 25 al 27 de març de 2010), Mondes anciens, Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpeller, p. 329-340.
Article en actes de congrés | 2013
Palet, J.M.; Julià, R.; Riera, S.; Orengo, H.A.; Picornell, Ll.; Llergo, Y., "The role of the Montjuïc promontory (Barcelona) in landscape change: human impact during roman times" a Bertoncello, F.; Braemer, F., Variabilités environnementales, mutations sociales : natures, intensités, échelles et temporalités des changements. Actes des XXXIIe Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes. (Antibes, del 20 al 22 d'octubre de 2011), Antibes, p. 323-334.
Article en actes de congrés | 2012
Palet, J.M.; Julià, R., Riera, S.; Ejarque, A.; Orengo, H.; Miras, Y.; Garcia, A.; Allée, Ph.; Reed, J.; Marco, J.; Marqués, M.A.; Furdada, G.; Montaner, J., "Landscape Systems and Human Land-Use Interactions in Mediterranean Highlands and Littoral Plains during the Late Holocene: Integrated Analysis from the InterAmbAr Project (North-Eastern Catalonia)", e-topoi. Journal for Ancient Studies, Special vol. 3, p. 305-310.
Article en d'altres revistes | 2012
Garcia, A.; Flórez, M.; Lladó, M.; Euba, I.; Palet, J.M.; Giralt, S., "Human Land Use Strategies in a Mediterranean Mid-Mountain Landscape (Montseny Massif, Barcelona). Analysing Human Landscape Impact through Archaeological and Geomorphological Analysis", e-Topoi. Journal for Ancient Studies, Special vol. 3, p. 311-316.
Article en d'altres revistes | 2012
Palet, J.M.; Rodà, I., "Estructuración del territorio y gestión del agua en los llanos litorales del nordeste de la “Tarraconensis”" a Nasti, F, Reduzzi, F. (eds.), Per una comune cultura dell’acqua. Dal Mediterraneo all’America del Nord (Cassino, del 5 al 7 de maig de 2008), Cassino, p. 27-58.
Article en actes de congrés | 2012
Flórez, M.; Palet, J.M., "Análisis arqueomorfológico y dinámica territorial en el Vallés Oriental (Barcelona) de la Protohistoria (s. VI-V aC.) a la alta Edad Media (S. IX-X)", Archivo Español de Arqueología, 85, p. 167-192. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2012
Garcia, A.; Flórez, M.; Lladó, M.; Trullén, A.; Palet, J.M.; Giralt, S., "Settlement evolution, field systems and sedimentary processes in a Mediterranean mid-mountain (Montseny Massif, Catalunya)" a Bertoncello, F.; Braemer, F., Variabilités environnementales, mutations sociales : natures, intensités, échelles et temporalités des changements. Actes des XXXIIe Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes. (Antibes, del 20 al 22 d'octubre de 2011), Éditions APDCA, Antibes, p. 335-341.
Article en actes de congrés | 2012
Guitart, J.; Palet, J.M.; Prevosti, M.; Ruestes, C., "Ocupación y estructuración de la Cossetania oriental (Tarragona) de época ibérica al bajo Imperio", Tecnologías de información geográfica y análisis arqueológico del territorio. Actas del V Simposio Internacional de Arqueología de Mérida. Anejos AEA LIX (Mérida, 7-10 de novembre de 2007), Mérida, p. 221-232.
Article en actes de congrés | 2011
Riera, S.; Ejarque, A.; Miras, Y.; Orengo, H.A.; Palet, J.M.; Julià, R., "Cambios ambientales altimontanos en los Pirineos orientales durante el Holoceno: el valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra). Estudio paleoambiental y arqueológico", El Cuaternario en España y áreas afines, avances en 2011 (Andorra, del 4 al 7 de juliol de 2011), Andorra, p. 77-80.
Article en actes de congrés | 2011
Ejarque, A.; Julià, R.; Orengo, H.A.; Palet, J.M.; Riera, S., "Impacto humano en un medio altimontano pre-pirenaico durante los últimos 1500 años. análisis paleoambiental de una turbera alcalina", El Cuaternario en España y áreas afines, avances en 2011 (Andorra, del 4 al 7 de juliol de 2011), Andorra, p. 81-84.
Article en actes de congrés | 2011
Palet, J.M.; Orengo, H.A., "The Roman centuriated landscape: conception, genesis and development as inferred from the Ager Tarraconensis case", American Journal of Archaeology, 115.3, p. 383-402. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2011
Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Ejarque, A.; Euba, I.; Miras, Y.; Riera, S., "Formas de paisaje de montaña y ocupación del territorio en los Pirineos orientales en época romana: estudios pluridisciplinares en el valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra) y en la Sierra del Cadí (Cataluña)", Bollettino di Archeologia On-line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 67-79. .
Article en revistes indexades | 2011
Fiz, I.; Palet, J.M.; Orengo, H.A., "The making of the Roman landscape: conceptual investigations into the genesis of centuriated field systems" a CAA 2008, On the Road to Reconstructing the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 36th International Conference. Budapest, April 2-6, 2008, Archeaeolingua, Budapest, p. 184-192.
Capítol de llibre | 2011
Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Fiz, I., "Integración de metodologías SIG para el estudio del territorio en época romana: aplicación a las centuriaciones del Ager Tarraconensis" a Mayoral, V.; Celestino, S., Tecnologías de Información Geográfica y análisis arqueológico del territorio, Anejos del Archivo Español de Arqueología, LIX, Mèrida, p. 627-645.
Capítol de llibre | 2011
Flórez, M.; Palet, J.M., "Dinámica del poblamiento y romanización en la Laietania interior (Vallès Oriental, Barcelona). Del s. IV aC. al s. I aC.", Bollettino di Archeologia On-line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 59-67. .
Article en revistes indexades | 2011
Palet, J.M.; Orengo, H.; Riera, S., "Centuriación del territorio y modelación del paisaje en los llanos litorales de Barcino (Barcelona) y Tarraco (Tarragona): una investigación interdisciplinar a través de la integración de datos arqueomorfológicos y paleoambientales", Agri Centuriati. An International Journal of Landscape Archaeology, 7 (2010), p. 113-129.
Article en d'altres revistes | 2011
Palet, J.M.; Orengo, H., "Les centuriacions de l’Ager Tarraconensis: organització i concepcions de l’espai = The centuriations of the Ager Tarraconensis: spatial organisation and conceptualisation" a M. Prevosti i J. Guitart, Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural, Tarragona, p. 121-154.
Capítol de llibre | 2010
Euba, I.; Palet, J.M., "L’exploitation des ressources végétales dans les Pyrénées orientales durant l’holocène: analyse anthracologique des structures d’élevage, de four et de charbonnières dans l’Alt Urgell (Chaîne du Cadí) et la Vallée du Madriu (Andorre)", Quaternaire, 21 (3), p. 305-316. Scopus.
Article en revistes indexades | 2010
Palet, J.M.; Fiz, I.; Orengo, H.A., "Modelación y conceptualización del paisaje romano en el Ager Tarraconensis: Tarraco y la centuriación del territorio" a Corsi, C.; Vermeulen, F., Changing Landscapes. The impact of Roman towns in the western Mediterranean. Proceedings of the International Colloquium, Castelo de Vide - Marvao 15-17 may 2008., Bologna, p. 167-184.
Capítol de llibre | 2010
Miras, Y.; Ejarque, A.; Orengo, H.A.; Riera, S.; Palet, J.M.; Poiraud, A., "Prehistoric impact on landscape and vegetation at high altitudes: an integrated palaeoecological and archaeological approach in the eastern Pyrenees (Perafita valley, Andorra)", Plant Biosystems, 144:4, p. 924-939.
Article en d'altres revistes | 2010
Orengo, H.A.; Palet, J.M., "Methodological insights to the study of centuriated field systems: a landscape archaeology perspective", Agri Centuriati. An International Journal of Landscape Archaeology, 6 (2009), p. 171-185.
Article en d'altres revistes | 2010
Flórez, M.; Palet, J.M., "La Layetania interior : estudio arqueomorfológico en un área urbana (Vallès, Barcelona). Aspectos metodológicos", Agri Centuriati. An International Journal of Landscape Archaeology, 6 (2009), p. 423-427.
Article en d'altres revistes | 2010
Flórez, M.; Palet, J.M., "Asentamientos rurales y estructuración de la Layetania interior (Barcelona): romanización e impacto de los programas de organización territorial" a Cristina Corsi, Frank Vermeulen, Changing Landscapes. The impact of Roman towns in the western Mediterranean. Proceedings of the International Colloquium, Castelo de Vide - Marvao 15-17 may 2008., Bologna, p. 141-166.
Capítol de llibre | 2010
Leveau, Ph.; Palet, J.M., "Les Pyrénées romaines, la frontière, la ville et la montagne. L’apport de l’archéologie du paysage", Pallas. Revue d’études antiques. Ab Aquitania in Hipaniam: Homenatge Pierre Sillières, 82, p. 171-198. Carhus+B / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2010
Ejarque, A.; Miras, Y.; Riera, S.; Palet, J.M.; Orengo, H.A., "Testing micro-regional variability in the Holocene shaping of high mountain cultural landscapes: a palaeoenvironmental case-study in the Eastern Pyrenees", Journal of Archaeological Science, 37, p. 1468-1479. Scopus; Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2010
Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Nadal, J., La arqueología y la recuperación patrimonial, Barcelona, Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
Llibre | 2009
Palet, J.M.; Nadal, J.; Orengo, H.A., "El yacimiento y la excavación arqueológica" a Palet, J.M.; Orengo, H.A. i Nadal, J., La arqueología y la recuperación patrimonial, Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, p. 44-58.
Capítol de llibre | 2009
Palet, J.M.; Riera, S., "Modelació antròpica del paisatge i activitats agropecuàries en el territori de la colònia de Barcino: aproximació de de l’arqueomorfologia i la palinologia" a Cèsar Carreras i Josep Guitart, Barcino I. Marques i terrisseries d'àmfores al Pla de Barcelona, Barcelona, p. 131-140.
Capítol de llibre | 2009
Ejarque, A.; Julià, R.; Riera, S.; Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Miras, Y.; Gascón, C., "Tracing the history of highland human management in the Eastern Pre-Pyrenees (Spain): an interdisciplinary palaeoenvironmental approach", The Holocene, 19 (8), p. 1241-1255. .
Article en revistes indexades | 2009
Riera, S.; Palet, J.M.; Ejarque, A.; Orengo, H.A.; Julià, R.; Curras, A.; Miras, Y., "Variabilité climatique, occupation du sol et paysage en Espagne de l’Âge du fer à l’époque médiévale: intégration des données paléoenvironnementales et de l’archéologie du paysage" a Hermon, E., Changements climatiques dans une perspective historique et systémique des interactions société-environnement naturel dans l'empire romain, Québec: Université Laval, p. 251-280.
Capítol de llibre | 2009
Palet, J.M.; Orengo, H.A., "El paisaje arqueológico" a Palet, J.M.; Orengo, H.A. i Nadal, J., La arqueología y la recuperación patrimonial, Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, p. 16-43.
Capítol de llibre | 2009
Palet, J.M.; Fiz, I.; Orengo, H.A., "Centuriació i estructuració de l’ager de la colonia de Barcino: anàlisi arqueomorfològica i modelació del paisatge", Quaderns d'Arqueologia i Historia de la Ciutat de Barcelona, 5, p. 106 - 123. .
Article en revistes indexades | 2009
Mercado, M.; Rodrigo, E.; Flórez, M.; Palet, J.M.; Guitart, J., "El castellum de Can Tacó/Turó d’en Roïna (Montmeló-Montornès del Vallès, Vallès Oriental) i el seu entorn territorial", Tribuna d'Arqueologia, 2007, p. 191-212. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2008
Ejarque, A.; Miras, Y.; Julià, R.; Riera, S.; Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Euba, I., "Genesis and Holocene evolution of a high mountain cultural landscape in the Eastern Pyrenees: a microregional and interdisciplinary case-study in the Madriu Valley (Andorra)", Terra Nostra, 2008 / 2, p. 73. .
Article en revistes indexades | 2008
Miras, Y.; Ejarque, A.; Riera, S.; Palet, J.M.; Orengo, H.A.; Euba, I., "Dynamique holocène de la végétation et occupation des Pyrénnées andorranes depuis le Néolithique ancien, d’après l’analyse pollinique de la tourbière de Bosc dels Estanyons (2180 m, Vall del Madriu, Andorre)", Comptes Rendus Palevol, 6 (4), p. 291 - 300. .
Article en revistes indexades | 2007
Palet, J.M.; Ejarque, A.; Miras, Y.; Riera, S.; Euba, I.; Orengo, H.A., "Formes d’ocupació d’alta muntanya a la vall de la Vansa (Serra del Cadí – Alt Urgell) i a la vall del Madriu-Perafita-Claror (Andorra): estudi diacrònic de paisatges culturals pirinencs", Tribuna d'Arqueologia, 2006, p. 229 - 253. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2007