Julio César Ruiz Rodríguez

Investigador predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Camps d'expertesa: Epigrafia, Arqueologia de la ciutat antiga, Arqueometria, Produccions artístiques.
Codi ORCID: 0000-0002-6562-9040
jcruiz@icac.cat
Breu currículum

Graduat en Humanidades y Patrimonio amb menció en Historia y Patrimonio per la Facultad de Humanidades de Toledo (2014). Màster en Arqueologia Clàssica per la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Universitat Autònoma de Barcelona (2016), amb Premi Extraordinari per la URV. El seu Treball Final de Màster, dirigit per la Prof.ª Dr.ª Diana Gorostidi Pi (URV – ICAC) i codigirit pel Dr. Manuel Parada (ICAC – UCM – Università de Bologna), es va titular “El ambiente epigráfico del foro cívico de Tarraco durante la época julio-claudia”. Ha realitzat diverses pràctiques d’excavació arqueològica, entre les que destaquen aquelles desenvolupades al circ romà de Toletum (2011-2012) i la ciutat grecoromana d’Empúries (2015).

La seva activitat investigadora es centra en la epigrafia llatina tardorepublicana i de l’Alt Imperi romà, concretant-se en l’estudi de l’epigrafia monumental i oficial dels espais públics des d’una perspectiva interdisciplinar. És membre del projecte I+D “Officinae lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis” (HAR2015-65319-P), dirigit com a Investigadora Principal per la Prof.ª Dr.ª Diana Gorostidi Pi. Tanmateix, col·labora en el grup d’investigació consolidat “Arqueometria i Produccions Artístiques” (ArPA) del MIRMED-GIAC, radicat en la Unitat d’Estudis Arqueomètrics del ICAC. Com a resultat, col·labora en la UDEA mitjançant l’estudi dels materials lapídis utilitzats per a la producció d’artefactes arqueològics d’època romana.

Així mateix, en el marc dels objectius del projecte I+D està realitzant la seva tesi doctoral, dirigida per Joaquín Ruiz de Arbulo i Diana Gorostidi (URV-ICAC), titulada  “Paisajes epigráficos de la Tarraco altoimperial: las inscripciones públicas y sus contextos topográficos originales”, gràcies a un contracte predoctoral FPU concedit pel MECD (núm. ref. FPU2016/00675). Aquesta es centra en l’anàlisi holístic de gran part del conjunt epigràfic de  la Tarraco romana, tenint en consideració primordialment el context topogràfic originari dels monuments epigràfics, a partir de diverses perspectives: des de l’estudi del contingut dels textos als aspectes paleogràfics, fins a l’examen dels suports des d’un punt de vista material i formal.