Joan Canela Gràcia

Investigador adscrit postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia Protohistòrica.
Camps d'expertesa: Protohistòria, GIS, Món ibèric a Catalunya, Arqueologia d'espais litorals.
Codi ORCID: 0000-0003-4262-9774
jcanela@icac.cat
977 24 91 33 ext. 228
Publicacions
Canela, J., "El poblament protohistòric a la Cessetània septentrional: els cursos alts dels rius Francolí i Gaià", Podall, 6-7, p. 64-80.
Article en d'altres revistes | 2018
Kallala, N.; Sanmartí, J.; Jornet, R.; Belarte, M.C.; Canela, J.; Chérif, S.; Campillo, J.; Montanero, D.; Miniaoui, S.; Bermúdez, X.; Fadrique, T.; Revilla, V.; Ramon, J.; Ben Moussa, M., "La recherche de terrain dans la nécropole d’Althiburos-massif du Ksour" a Kallala, N.; Sanmartí, J. (dir.); Belarte, M.C. (ed.), Althiburos III. La nécropole protohistorique d'Althiburos-massif du Ksour, Documenta, 30, ICAC, Tarragona, p. 25-58.
Capítol de llibre | 2018
Bertral, A.; Belarte. M.C.; Canela, J., "Colaboración entre arqueólogos y restauradores en el Institut Català d’Arqueologia Clàssica" a Doménech, M.T.; Doménech, A. (eds.), Proceedings of the 3rd Conference on electrochemical techniques applied to the conservation of artworks. New Insights into the technical examination and conservation of metallic heritage artefacts (València, 27 de març de 2017), UPV, València, p. 82-89.
Article en actes de congrés | 2018
Belarte, M. C.; Canela, J.; Euba, I.; López, D.; Valenzuela, S., "¿Depósito votivo o destrucción de necrópolis?: el silo protohistórico de El Pontarró (La Secuita, Tarragona)", Trabajos de Prehistoria, 74 (2), p. 355-374. JCR (ISI), Factor d'impacte: 0.615; Scopus; Carhus+A / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Canela, J.; Járrega, R.; López Vilar, J., "El Camí de Bràfim (Puigpelat, Tarragona): un nou taller d’àmfores vineres de la forma Dressel 2-4", Butlletí Arqueològic, 38-39, p. 65-79.
Article en d'altres revistes | 2017
Més publicacions
Sanmartí, J.; Kallala, N.; Jornet, R.; Belarte, M. C.; Canela, J.; Chérif, S.; Campillo, J.; Montanero, D.; Bermúdez, X.; Fadrique, T.; Revilla, V.; Ramon, J.; Ben Moussa, M., "Roman Dolmens? The Megalithic Necropolises of Eastern Maghreb Revisited" a Díaz-Guardamino, M.; García Sanjuan, L.; Wheatley, D. (eds.), The lives of prehistoric monuments in Iron Age, Roman and Medieval Europe, Oxford University Press, Oxford, p. 287-304.
Capítol de llibre | 2015
Belarte, C.; Canela, J.; Morer, J., "Un establiment rural de l’ibèric ple a la Cessetània: Rabassats (Nulles, Alt Camp) (S.III aC)", Auriga, 79, p. 31-33. Carhus+D / 3.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Kallala, N.; Sanmartí, J.; Jornet, R.; Belarte, M. C.; Canela, J.; Chérif, S.; Campillo, J.; Montanero, D.; Miniaoui, S.; Bermúdez, X.; Fadrique, T.; Revilla, V.; Ramon, J.; Ben Moussa, M., "La nécropole mégalithique de la région d’Althiburos, dans le massif du Ksour (Gouvernorat du Kef, Tunisie). Fouille de trois monuments", Antiquités Africaines, 50, p. 19-60.
Article en d'altres revistes | 2014
Canela, J., "De la cabana a la ciutat. El poblament a la Cessetània occidental entre el bronze final i l’ibèric final (XII/VIII ane – II/I ane)", Cypsela, 19, p. 141-157. Carhus+C / 3.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Canela, J., "El estudio del poblamiento y el paisaje en la protohistoria: el caso de la Cessetania occidental. Metodología, problemáticas y posibles vías para difundir la investigación científica en la sociedad" a Company, G.; Fonte, J.; Gómez-Arribas, B.; Moragón, L.; Señorán, J. M. (coords.), Arqueología para el siglo XXI. Actas de las V Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Santiago de Compostela, del 9 a l'11 de maig de 2012), JAS Arqueologia, Madrid, p. 11-16.
Article en actes de congrés | 2013
Ortega, M. J.; Canela, J., "Sesión 1: Arqueología del Paisaje: una disciplina que armoniza pasado, presente y futuro. Respuestas para los paisajes históricos en el siglo XXI" a Company, G.; Fonte, J.; Gómez-Arribas, B.; Moragón, L.; Señorán, J. M. (coords.), Arqueología para el siglo XXI. Actas de las V Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Santiago de Compostela, del 9 a l'11 de maig de 2012), JAS Arqueologia, Madrid, p. 3-4.
Article en actes de congrés | 2013
Canela, J., "El poblament preromà en el marc de l’ager Tarraconensis: el cas de les valls fluvials del Francolí i el Gaià" a Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional (Tarragona, del 27 al 28 d'octubre de 2010), Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 91-103.
Article en actes de congrés | 2013
Sanmartí, J., Belarte, M. C., Ramon, J., Kallala, N., Campillo, J., Canela, J., Cantero, F. J., Grira, M., Jornet, R., López, D., Maraoui, B., Montanero, D., Ramos, J., Tarradell, N., Valenzuela, S., "La campaña de excavaciones y prospecciones en Althiburos y su entorno en abril de 2012", Informes y trabajos, 9, p. 704-727.
Article en d'altres revistes | 2012
Canela, J., "El Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Tarragona). El uso del SIG, de la cartografía y la fotografía aérea en la investigación arqueológica" a Belarte, M. C.; Benavente, J. A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Iberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 137-146.
Article en actes de congrés | 2012
Canela, J., "Una aproximació a l’evolució del poblament i del paisatge en la vall del riu Gaià entre el bronze final i l’ibèric final (S.XII/VIII ane – II/I ane)", La Resclosa, 15, p. 67-83.
Article en d'altres revistes | 2011
Canela, J.; Cartes, T.; Pérez, P., "Gis application in Archaeology. Three research experiencies in the peninsular Mediterranean area", Fusion of cultures. Abstracts of the XXXVIII Annual conference on computer applications and quantitative methods in archaeology. CAA 2010 (Granada, Spain, April 6-9, 2010) (Granada, 6-9 d'abril de 2010), p. 624.
Article en actes de congrés | 2010