Itxaso Euba Rementeria

Investigadora adscrita (R3), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia del paisatge (GIAP).
Camps d'expertesa: Arqueologia del paisatge, Antracologia, Arqueologia d'espais altimontans, Gestió i difusió del patrimoni arqueològic.
Codi ORCID: 0000-0001-7607-5138
ieuba@icac.cat
Breu currículum

Itxaso Euba Rementeria és arqueòloga especialista en antracologia, en l’estudi de carbons i fustes recuperats en jaciments arqueològics. Des del mes de maig del 2012 és investigadora postdoctoral adscrita a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).

L’any 2008 va presentar la tesi doctoral a l’ICAC amb el títol “Análisis antracológico de estructuras altimontanas en el Valle de La Vansa-Sierra del Cadí (Alt Urgell) y en el Valle del Matriu (Andorra): explotación de recursos forestales del Neolítico a la época moderna”, que més tard va ser publicat en el volum 9 de la sèrie Documenta del mateix institut. La tesi fou dirigida per l’antracòloga Dra. Ethel Allué de l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i el Dr. Josep Maria Palet del grup de recerca d’Arqueologia del Paisatge (GIAP) de l’ICAC.

Per a la seva especialització ha realitzat diverses estades predoctorals. L’any 2004 va participar en el “3rd International winter school: Wood anatomy of tree rings” amb Fritz Hans Schweingruber de la Swiss Federal Research Institute WSL a Davos Laret (Suïssa). Els anys 2006 i 2007 va portar a terme una estada predoctoral amb una beca BE de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya) a la Maison Méditerranéene des Sciences de l’Home (MMSH) de la Universitat d’Aix-en-Provence amb la Dra. Aline Durand. Després de la tesi doctoral va realitzar una estada postdoctoral a la Universitat de Limoges amb el grup GEOLAB sota la direcció del Dr. Philippe Allée.

Ha col·laborat per diferents grups i centres de recerca, com l’IPHES, el Departament  d’Història Medieval de la UAB, l’equip d’arqueologia AGIRI del País Basc, etc. A més, forma part del grup d’Arqueobiòlegs de l’Associació Catalana d’Arqueobiòlegs de Catalunya (ACBA).