Gilbert Frigola Olives

Suport a la recerca i activitats, Àrea de gestió i suport a la recerca.
gfrigola@icac.cat
977249133 (ext. 234)