Diana Gorostidi Pi (URV-ICAC)

Investigadora (R3), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Camps d'expertesa: Epigrafia, Filologia llatina, Fonts textuals, Produccions artístiques.
Codi ORCID: 0000-0002-5550-7920
dgorostidi@icac.cat
977 24 91 33 (ext. 209)
Publicacions
Gorostidi, D., "L’epigrafia trobada a les excavacions de 1919" a Remolà, J. A. (ed.), Troballes arqueològiques al teatre romà de Tarragona. Diari de Francesc Carbó (1919), MNAT; Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Agència Catalana de Patrimoni Cultural, Tarragona, p. 73-78.
Capítol de llibre | 2019
Gorostidi, D., "‘Too Young to Die’: Grief and Mourning in Ancient Rome", THERSITES. Journal for Transcultural Presences & Diachronic Identities from Antiquity to Date, 9, p. 71-88.
Article en d'altres revistes | 2019
Gorostidi, D., "Els grafits de Licinius i altres grafits de la Domus d’Avinyó", La Domus d'Avinyó. El luxe d'una casa de Barcino, Documents 13, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, p. 57-64.
Capítol de llibre | 2019
Gorostidi, D., "I rapporti di Tusculum con tre città campione del Latium vetus: il contributo dell’epigrafia" a Fischetti, A. L.; Attema, P. A. J. (eds.), Alle pendici dei Colli Albani. Dinamiche insediative e cultura materiale ai confini con Roma., Groningen Archaeological Studies 34, Barkhuis, Eelde (Països Baixos), p. 239-250.
Capítol de llibre | 2019
Gorostidi, D., "Epigrafía e historia local de Tusculum en época arcaica y medio-republicana" a Beltrán Lloris, F.; Díaz Ariño, B. (eds.), El nacimiento de las culturas epigráficas en el occidente Mediterráneo. Modelos romanos y desarrollos locales (II-I A.E.), Anejos del Archivo Español de Arqueologia, 85, CSIC, Madrid, p. 55-70.
Capítol de llibre | 2018
Més publicacions
Gorostidi, D.; López Vilar, J.; Gutiérrez Garcia-M., A., "The use of Alcover stone in Roman times (Tarraco, Hispania Citerior). Contributions to the officina lapidaria Tarraconensis" a Matetić Poljak, D.; Marasović, K. (eds.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of the XI ASMOSIA Conference (Split (Croàcia), del 18 al 22 de maig de 2015), Arts Academy in Split i University of Split, Split (Croàcia), p. 577-582.
Article en actes de congrés | 2018
Gorostidi, D.; López Vilar, J., "Inscripciones visigodas en el ordo apostolorum del ábside de Sant Miquel de Terrassa (Barcelona). Evidencias a partir de los tituli picti", Jahrbuch für Antike und Christentum, 59 (2016), p. 114-136. Scopus; Carhus+B / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Gorostidi, D.; Mar, R.; Ruiz de Arbulo, J., "Tarraco. Town and society in a 2nd century AD Roman provincial capital" a Varga, R.; Cupcea, G., Social interactions and social markers in the Roman world, Archeopress Roman Archeology 37, Archaeopress, Oxford, p. 93-116.
Capítol de llibre | 2018
Gorostidi, D., "Admirari poteris sed nusquam satis: El “Artificio de Juanelo” en un poema latino de Pierleone Casella", Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia, 7, p. 70-81. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2017
Gorostidi, D.; Ruiz Rodríguez, J. C., "La inscripción monumental del circo de Tarraco: primera hipótesis reconstructiva" a López Vilar, J. (ed.), Actes del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. La glòria del circ: curses de carros i competicions circenses (Tarragona, del 16 al 19 de novembre de 2016), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 285-292.
Article en actes de congrés | 2017
Gorostidi, D. (ed.), Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, ICAC, URV, Tarragona.
Llibre | 2017
Gorostidi, D.; Ruiz, J. C., "The Flavian officina lapidaria Tarraconense: colour and texture in the service of Rome", Proceedings of Roman Empire: a 21st Century Perspective ... (Gniezno (Polònia), del 8 al 10 de novembre de 2016), Studia Europaea Gnesnensia, Adam Mickiewicz University in Poznań, Gniezno, p. 319-350.
Article en actes de congrés | 2017
Gorostidi, D., "Memoria, prestigio y monumento: los pedestales de los viri flaminales en Tarraco y su difusión en ámbito provincial" a Ruiz, A.; Iglesias, J. M. (eds.), Monumenta et Memoria. Estudios de Epigrafía Romana, Edizioni Quasar, Roma, p. 167-188.
Capítol de llibre | 2017
Gorostidi, D.; Clariana, J. F., "Un grafito de L. Herennius procedente de Torre Llauder (Mataró, Barcelona)", Boletín EX OFFICINA HISPANA, 8, p. 49-53.
Article en d'altres revistes | 2017
Gorostidi Pi, D., "Sextus Octavius Felicianus, praefectus collegii dendrophorum: a propósito de Bertrand Goffaux sobre CIL XIV, 2634 (Tusculum)" a Rodríguez, O.; Tran, N.; Soler, B. (eds.), Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la historia, en homenaje a Bertrand Goffaux, Universidad de Sevilla - Casa de Velázquez, Sevilla, p. 175-184.
Capítol de llibre | 2017
Gorostidi; D.; Rodà, I., "Dues noves inscripcions de Detrosa", Butlletí Arqueològic, 36-37, p. 79-82.
Article en d'altres revistes | 2016
Gorostidi, D., "Las asociaciones juveniles de Tusculum (Lacio, Italia): la evidencia epigráfica", Empúries, 56 (2009-2011), p. 169-182. Carhus+C / 6.50 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Gorostidi Pi, D.; Nuñez Marcén, J., "Un frammento dei fasti consulares dal foro di Tusculum", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 199, p. 223–230. Scopus / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Gorostidi, D., "Pròleg" a Terrado, P., Officia Portuensia. Vida i treball al port a través de l’epigrafia i les fonts textuals: una aproximació a Tarraco, Autoritat Portuària de Tarragona i Cossetània Edicions, Tarragona, p. 9-11.
Capítol de llibre | 2016
Gorostidi Pi, D., "A propósito de un estado de la cuestión de la epigrafía de Benevento romana", Journal of Roman Archaeology, p. 806-811. Scopus; Carhus+A / 9.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Gorostidi Pi, D., "Tiberio a Tusculum: un riesame" a Slavazzi, F.; Torre, Ch., Intorno a Tiberio. Archeologia, cultura e letteratura del principe e della sua epoca (Università degli Studi di Milano, 9-10 ottobre 2014), All'Insegna del Giglio, Firenze, p. 75-81.
Capítol de llibre | 2016
Berni, P.; Gorostidi, D., "Sello del liberto Statius Turius en un dolium de Els Safranars (Altafulla, Tarragona)", Boletín 'Ex Officina Hispana', 7, p. 54-60.
Article en d'altres revistes | 2016
Gorostidi, D.; Peña, Y.; Major, M.; Penedo, E., "Contrapeso de un torcularium con inscripción latina procedente del yacimiento romano de Los Palacios (Villanueva del Pardillo, Madrid)", Habis, 47, p. 229-244. Carhus+D / 6.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Gorostidi, D.; Cartes, A., "La escudilla de Aper. Nuevo grafito latino procedente de Mas de Sant Pau (Masdenverge, Montsià, Hispania Citerior)", Faventia, 34-36 (2012-2014), p. 317-322. Carhus+A / 6.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Teixell, I.; Roig, J. F.; Gorostidi, D., "El santuari romà de les Nimfes del carrer Cristòfor Colom de Tarragona", Butlletí Arqueològic, V, 34-35 (2012-2013), p. 115-131.
Article en d'altres revistes | 2015
Gorostidi, D.; Olesti, O.; Andreu, R., "La función propagandística de la epigrafía bajo Constantino: el caso de los miliarios catalanes" a Vilella, J., Constantino, ¿el primer emperador cristiano? Religión y política en el siglo IV, Actas del Congreso Internacional (Barcelona - Tarragona, 20-24 de març de 2012) (Barcelona - Tarragona, del 20 al 24 de març 2012), Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 359-354.
Article en actes de congrés | 2015
Gorostidi, D., "Epigrafía “menor” del ager Tarraconensis (Hispania Citerior): Novedades del Camp de Tarragona" a Scholz, M.; Horster, M. (eds.), Lesen und Schreiben in den römischen Provinzen Schriftliche Kommunikation im Allt agsleben. Akten des 2. Internationalen Kolloquiums von DUCTUS- Association Internationale pur l'étude des inscriptions mineures (Mainz, del 15 al 17 de juny de 2011), Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Mainz, p. 205-218.
Article en actes de congrés | 2015
López Vilar, J.; Gorostidi, D., "Aqua Augusta a Tarraco?" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August (Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 251-255.
Article en actes de congrés | 2015
Gorostidi, D.; López Vilar, J., "La officina lapidaria tarraconense en época augustea: actualización del corpus y primeras consideraciones" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August (Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 257-262.
Article en actes de congrés | 2015
López Vilar, J.; Gorostidi, D., "Les inscripcions visigodes de l’absis de Sant Miquel", Terme. Revista d'història, 30, p. 101-109. Carhus+C / 3.962 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Díaz, M.; Gorostidi, D.; Pociña, C. A., "Nova inscripció procedent del suburbi del Francolí. Intervencions als solars núm 30-38 de l’avda. de Roma (Tarragona)", Butlletí Arqueològic Reial Societat Arqueològica de Tarragona, 34-35, p. 161-167.
Article en d'altres revistes | 2015
Díaz, M.; Gimeno, M.; Gorostidi, D., "Inscripcions recentment trobades al solar núm. 27 A-B del carrer de Vidal i Barraquer de Tarragona (Antiga Sofrera Pallarès)", Butlletí Arqueològic Reial Societat Arqueològica de Tarragona, 34-35, p. 149-159.
Article en d'altres revistes | 2015
Gorostidi, D., "La galería de summi viri en Tusculum y el foro de Augusto: Valoración a partir de inscripciones antiguas y recientes" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1605 - 1607.
Article en actes de congrés | 2015
Gorostidi, D., "Rescatando a Baiter: a propósito de la origo de Marco Celio Rufo (Cic. Cael. 5)", Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia, 4 (2014), p. 45-54. Carhus+D / 3.102 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Peña, A.; Gorostidi, D.; Macias, J. M.; Muñoz, A.; Rodà, I.; Teixell, I., "Más datos sobre el templo del Divus Augustus de Tarraco: a propósito de una nueva inscripción" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d'August (Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014), Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona, p. 181-189.
Article en actes de congrés | 2015
Fiz, I.; Gorostidi, D.; Cartes, A., "GIS y los divergia “aquarum” o como poner límites a un territorio" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 281-284.
Article en actes de congrés | 2015
López Vilar, J.; Gorostidi, D., "Noves consideracions sobre la inscripció tarraconense de la beata Thecla (segle V)", Pyrenae, 46, 1, p. 131-146. Scopus; Carhus+A / 4.477 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2015
Tortosa, T.; Núñez, J.; Ruiz, E.; Remolà, J. A.; Rodríguez, O.; Sánchez, J.; Beolchini, V.; Gorostidi, D., Actuaciones arqueológicas en el área de Tusculum (Monte Porzio Catone, Lazio-Italia): entre investigación y divulgación social, Serie Arqueológica, 13, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC), Madrid.
Llibre | 2014
Gorostidi, D., "Tusculum 1994-2009: balance histórico-arqueológico a partir de la epigrafia" a Tortosa, T. et alii (eds.), Actuaciones arqueológicas en el área de Tusculum (Monte Porzio Catone, Lazio-Italia): entre investigación y divulgación social, Serie Arqueológica, 13, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC), Madrid, p. 187-208.
Capítol de llibre | 2014
Gorostidi, D., "La via romana i el mil·liari de Sant Jordi d’Alfama" a Cartes, T.; Farnós, À. (eds.), Entre Tarraco i l'Ebre. L'Ametlla de Mar a l'antiguitat, Museu de les Terres de l'Ebre i Ajuntament de l'Ametlla de Mar, L'Ametlla de Mar, p. 29-33.
Capítol de llibre | 2014
Díaz Ariño, B.; Gorostidi Pi, D., "Medir la distancia en época republicana. Los miliarios" a De Gruyter, Eck, W.; Funke, P. (eds), Öffentlichkeit – Monument – Text. Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik (Berlin, 27-31 August 2012, De Gruyter, Berlin, p. 587-589.
Capítol de llibre | 2014
Gorostidi, D., "Sui consoli dell’anno 13 dC.: nuovi dati dai fasti consulares Tusculani", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 189, p. 265-275.
Article en d'altres revistes | 2014
Gorostidi, D., "La vida quotidiana a la vil·la: els grafits sobre ceràmica" a Járrega, R.; Prevosti, M. (eds.), Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona, Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 213-219.
Capítol de llibre | 2014
Fiz, I.; Gorostidi, D.; López Vilar, J.; Prevosti, M.; Abela, J., "In conspectu prope totius urbis: an application of different visual methods at the ager Tarraconensis landscape" a Contreras, F.; Farjas, M.; Melero, F. J., Proceedings of 38th Annual Conference on Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology (Granada, del 6 al 9 d'abril de 2010), Series 2494, BAR International, Oxford, p. 185-192.
Article en actes de congrés | 2013
Gorostidi, D., "Nuovi documenti epigrafici dallo scavo della cosiddetta “Villa di Prastina Pacato” a Tusculum" a Ghini. G.; Zaccaria, M. (eds.), Lazio a Sabina 9. Atti del Convegno Nono Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina (Roma, del 27 al 29 de març de 2012), Edizioni Quasar, Roma, p. 183-188.
Article en actes de congrés | 2013
Gorostidi, D., "Conjuntos epigráficos monumentales de ámbito público en Tusculum (Lazio, Italia)" a Iglesias Gil, J. M.; Ruiz Gutiérrez, A. (eds.), Paisajes epigráficos de la Hispania romana. Monumentos, contextos, topografías (Hispania Antigua. Serie Histórica), Roma, l'Erma di Bretschneider, p. 205-224.
Capítol de llibre | 2013
Gorostidi, D., "Reseña: “Imagines Italicae: a corpus of Italic inscriptions. Edited by M. H. Crawford (and alii) . Vol. I-III (Bulletin of the Institute of Classical Studies supplement, 110), London 2011. 1760 páginas”", Archivo Español de Arqueología, 86, p. 310-311. JCR (ISI); Scopus; Carhus+B.
Article en revistes indexades | 2013
Gorostidi, D., "Hic requiescit. L’epigrafia paleocristiana de Tarraco", Anuari. Revista de l'Asociació Cultural Sant Fructuós, 2012.
Article en d'altres revistes | 2013
Berni, P.; Gorostidi, D., "C. Iulius Valerianus et C. Iulius Iulianus. Mercatores del aceite bético en un signaculum de plomo para ánforas Dressel 20", Journal of Roman Archaeology, 26, p. 167-189. Scopus; Carhus+A / 9.898 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2013
Gorostidi, D., "Géza Alföldy y las inscripciones romanas de Tarraco (1975-2011): Novedades y nuevas perspectivas" a López Vilar, J. (ed.), Tarraco Biennal Actes del 1r Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic : govern i societat a la Hispània romana, novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy (Tarragona, del 29 de novembre a l'1 de desembre de 2012), Fundació Mútua Catalana, Tarragona, p. 135-143.
Article en actes de congrés | 2013
Gorostidi, D., "Sobre les marques SYN / SYNE i la seva identificació amb C. Trocina Synecdemus, sevir Augustal de la colònia de Barcino" a Carreras, C.; López Mullor, A.; Guitart, Josep (ed.), Barcino II: marques i terrisseries d'àmfores al Baix Llobregat, Col·lecció Corpus international des timbres amphoriques, 18, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, p. 287-296.
Capítol de llibre | 2013
Gorostidi, D., "L’epigrafia paleocristiana de Tarraco. Característiques generals i estat de la qüestió" a Macias, J.M.; Muñoz, M. (eds.), Tarraco, christiana civitas (Tarragona, del 14 al 16 de desembre de 2010), Documenta, 24, ICAC, Tarragona, p. 43-67.
Article en actes de congrés | 2013
Gorostidi, D.; López Vilar, J.; Prevosti, M.; Fiz, I., "Propietaris de vil·les de l’ager Tarraconensis (meitat occidental del camp de tarragona). Proposta per a un catàleg" a Prevosti, M.; López Vilar, J.; Guitart, J. (eds.), Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional (Tarragona, del 27 al 28 d'octubre de 2010), Documenta, 16, ICAC, Tarragona, p. 401-423.
Article en actes de congrés | 2013
Gorostidi, D.; Rodà, I., "Una etiqueta de plomo con fitónimos procedente de Mas Vell (Vallmoll, ager Tarraconensis)", Espacio, Tiempo y Forma. Serie 2. Historia Antigua, 25, p. 121-129. Carhus+B / 4.447 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2012
Gorostidi, D., "Tuscolo in epoca arcaica e medio-repubblicana" a Gregori, G.L.; Granino, M.G.; Friggeri, R. (eds.), Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica, Roma, p. 156-157.
Capítol de llibre | 2012
Gorostidi, D., "La ciudad en el mundo antiguo: un retrato en negativo" a Noguera Celdrán, J. M.; Antolinos Marín, J. A., IX Edición del Encuentro de Jóvenes Investigadores de Historia Antigua (Madrid, del 5 al 7 de maig de 2010), Antesteria. Debates de Historia Antigua, 1, Madrid, p. 11-18.
Article en actes de congrés | 2012
Gorostidi, D., "Il mito e la storia. Gli eroi greci a Tusculum" a Fratarcangeli, M.; Salvagni, I. (eds.), Oltre Roma: viaggi e viaggiatori nei Colli Albani e Prenestini nel segno del Grand Tour. Catalogo de la mostra (Roma-Palestrina, 21 gennaio – 25 marzo 2012), Roma, p. 138-145.
Capítol de llibre | 2012
Gorostidi, D.; López Vilar, J., "Las cupae de Tarraco: tipos y usuarios", Andreu Pintado, J. (coord.), Las cupae hispanas: Origen, difusión, uso, tipología (Los Bañales, 16 d'abril de 2010), Tudela, p. 27-73.
Article en actes de congrés | 2012
Fiz, I.; Gorostidi, D.; Prevosti, M., López Vilar, J.; Abela, J., "In conspectu prope totius urbis: la aplicación de diferentes métodos de análisis de visibilidad al paisaje del ager Tarraconensis", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, 20, p. 97-122. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2011
Gorostidi, D., "Blocco opistografo" a Valenti, M. (ed.), Valenti M. (ed.), Colli Albani. Protagonisti e luoghi della ricerca archeologica nell'Ottocento, Catalogo della mostra (Monte Porzio Catone, 24 settembre - 23 ottobre 2011), (Tusculana. Quaderni del Museo di Monte Porzio Catone 4), ed. Cavour Libri, Frascati (RM), Itàlia, p. 249-250.
Capítol de llibre | 2011
Gorostidi, D.; López Vilar, J., "Decurio Larum coloniae Tarraconensium. Nueva lectura de la inscripción RIT 401", Epigraphica, 73, p. 376-380. Scopus; Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2011
Gorostidi, D., "Aggiornamento del corpus epigrafico tuscolano: le iscrizioni repubblicane", Ghini, G. (ed.), Lazio e Sabina. Scoperte, Scavi e Ricerche. Atti del convegno VII Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina. (Roma, 9-11 de març de 2010), Roma, p. 323-330.
Article en actes de congrés | 2011
Gorostidi, D.; Ruiz Valderas, E., "Un nuevo aedilis lustralis procedente de Tusculum (Lacio, Italia)", Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 178, p. 273-278. Scopus.
Article en revistes indexades | 2011
Gorostidi, D., "El paisaje epigráfico tarraconense en época tardoantigua: las inscripciones paleocristianas", J. Andreu, S. Pastor, D. Espinosa (eds.), Mors Omnibus Instat: Aspectos arqueológicos, epigráficos y rituales de la muerte en el Occidente Romano. (Tudela 16-18 d'octubre de 2009), Madrid, p. 529-548.
Article en actes de congrés | 2011
Gorostidi, D., "Conservadurismo itálico y oficialidad romana: los colegios sacerdotales de la ciudad de Tusculum. Novedades a través del estudio de la documentación epigráfica.", Bollettino di Archeologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 50-54. .
Article en revistes indexades | 2011
Gorostidi, D., Ager Tarraconensis 3. Les inscripcions romanes, Tarragona.
Llibre | 2010
Díaz Ariño, B.; Gorostidi, D., "Tusculum en época medio-republicana: los Furii", Archeologia Classica, LIX, p. 161-192. Scopus; Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2010
Gorostidi, D., "Egemonia mitica del territorio e propaganda politica nel Latium Vetus: il caso di Tusculum (Lazio, Italia)" a Carruesco, J. (ed.), Topos-Chôra. L’espai a Grècia I: perspectives interdisciplinàries. Homenatge a Jean-Pierre Vernant i Pierre Vidal-Naquet, Documenta, ICAC, Tarragona, p. 103-110.
Capítol de llibre | 2010
Gorostidi, D.; López Vilar, J., "Nou fragment de la inscripció paleocristiana RIT 1036", Butlletí Arqueològic, 30, p. 141-149. .
Article en revistes indexades | 2009
Gorostidi, D., "Reseña: “Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia antica (FTD). 1. Regio I. Alatri, Anagni, Capitulum Hernicum, Ferentino, Veroli, a cura di Sandra Gatti e Maria Romana Picutti. Edizioni Quasar, Roma 2008….”", Habis, 40, p. 342-344. .
Article en revistes indexades | 2009
Gorostidi, D.; Ribaldi, R., "Il santuario extraurbano di Tusculum" a Ghini, G., Guida agli antichi Templi e Santuari dei Castelli Romani e Prenestini (Guide al patrimonio storico e artistico del Lazio), Pescara (Italia), p. 72-85.
Capítol de llibre | 2008
Gorostidi, D., "Il collegio degli aeditui e gli aediles lustrales di Tusculum: una nuova lettura di CIL XIV, 2620" (Roma, 2006), Roma, Edizioni Quasar, p. 853-868.
Article en actes de congrés | 2008