Antoni González Senmartí (URV)

Investigador adscrit (R4), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
Codi ORCID: 0000-0001-8181-5241
antoni.gsenmarti@urv.cat