Ana Isabel Gallego Salas

Secretària, Àrea de formació avançada.
Suport a la recerca i activitats, Àrea de gestió i suport a la recerca.
agallego@icac.cat
+34 977 249 133 (ext. 214)