Ada Cortés Vicente

Investigadora adscrita postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Poblament i territori en època romana.
Camps d'expertesa: Arqueologia de la ciutat antiga, Arqueologia de l'arquitectura, Arquitectura domèstica, Urbanisme.
Codi ORCID: 0000-0001-7024-5407
acortes@icac.cat
Publicacions
Cortes, A.; de Soto, P., Paestum, Arqueología, RBA.
Llibre | 2018
Beltran de Heredia, J.; Cortés, A., "La domus de la calle Avinyó de Barcelona: Un ejemplo de la arquitectura doméstica de las elites barcinonenses en los siglos I-II", Anales de Arqueología Cordobesa, 29, p. 137-156. Scopus, CiteScore: 0.08 (Q4, 21%, Archeology (arts and humanities)); Carhus+A / 10.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Cortés, A., "The roman houses of flavian Mirobriga and their evolution. A first approximation of the archaeological remains," a Teichner, F. (ed), Mirobriga. Eine Stadt in fernen Westen des Imperium Romanum, Marburger Studien, Philipps University Marburg, Mirobriga, p. 148-155.
Capítol de llibre | 2018
Beltrán de Heredia, J.; Cortés, A., "L’Arquitectura de la domus del Carrer d’avinyó de Barcelona", La Domus d’Avinyó. El luxe d’una casa de Barcino, MUHBA Documents 13, Aj. de Barcelona, Barcelona, p. 6-19.
Capítol de llibre | 2018
Guitart, J.; Prevosti, M.; Soto, P. de; Romaní, N.; Cortés, A.; Padrós, N., "El projecte internacional Tabula Imperii Romani – Forma Orbis Romani (TIR-FOR)", Tribuna d'Arqueologia, 2015-2016, p. 332-347. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2018
Més publicacions
Cortés, A., "La domus del Peristilo- “casa 101″, Emporiae (Ampurias, Girona)" a Rodríguez, O; Tran, N; Soler, B (eds), Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la história. Homenaje a Bertrand Gouffaux, Madrid, p. 409-414.
Capítol de llibre | 2017
Cortés, A., "Edificio de la Plaça de Sant Iu, Barcino (Barcelona)" a Rodríguez, O.; Tran, N.; Soler, B. (eds), Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la história. Homenaje a Bertrand Gouffaux, Madrid, p. 371-377.
Capítol de llibre | 2017
Cortés, A., "Perystile House and Porticated Courtyard House. Similarities and differences between these two Roman Typologies" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1013-1017.
Article en actes de congrés | 2015
Orengo, H. A.; Cortés, A., "The Augustan Temple and Forum of the Colony of Barcino: A 90 Degree Turn", Oxford Journal of Archaeology, 33, p. 89-107. JCR (ISI); Scopus; Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Cortés, A., "Clasificación tipológica de la arquitectura doméstica romana. Reflexiones a partir de las ciudades del NE peninsular", Pyrenae, 45, p. 59-93. Carhus+A / 4.477 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Cortés, A., "La vivienda de Emporion: Un claro ejemplo de una sociedad ecléctica del Mediterráneo Occidental en época clásica", Lucentum, 33, p. 123-136. Carhus+D / 4.477 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Cortés, A., L’arquitectura domèstica d’època tardorepublicana i altimperial a les ciutats romanes de Catalunya, Forma conventus tarraconensis. Seria studia archaeologica, 1, Institut d’Estudis Catalans, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
Llibre | 2014
Cortés, A., "L’arquitectura domèstica de la ciutat romana de Barcino", QUARHIS, 07, p. 16-66.
Article en d'altres revistes | 2011
Cortés, A.; Guitart, J., "La arqueología de la casa romana en Cataluña", Bollettino di Archeologia on line. Proceedings of the XVII International Congress of Classical Archaeology, vol. esp., p. 34-49. .
Article en revistes indexades | 2011
Cortés, A., "L’arquitectura domèstica a Tàrraco", Tarraco: construcció i arquitectura d’una capital provincial romana. Actes del Congrés Internacional en homenatge a Theodor Hauschild (Tarragona, 28-30 de gener de 2009), Tarragona, p. 569-593.
Article en actes de congrés | 2011
Orengo, H.A.; Cortés, A.; Miró, C., "El templo de Augusto de Barcino. Nuevas perspectivas de estudio", Empúries, 56. .
Article en revistes indexades | 2010