Andrea Collado Padilla

Membre, Unitat d'Estudis Arqueomètrics, Serveis científicotècnics.
acollado@icac.cat