Director

Josep Maria Palet Martínez

Administrador

Jordi Peiret i Estrada

Àrea de direcció

Esther Esquinas Torres

Àrea de recerca

Serveis cientificotècnics

Centre de documentació i biblioteca
Lydia Margarita Gil González
Unitat de Documentació Gràfica
Paloma Aliende García
Iñaki Matias Santacoloma
Josep Maria Puche Fontanilles
Unitat d’Estudis Arqueomètrics
Aureli Àlvarez Pérez
Roberta Di Febo
Anna Gutiérrez Garcia-Moreno
Isabel Rodà de Llanza

Àrea de formació avançada

Responsable acadèmic
Maria Carme Belarte Franco
Josep Maria Palet Martínez
Secretaria
Ana Isabel Gallego Salas

Àrea de gestió i suport a la recerca

Suport a la recerca i activitats
Gilbert Frigola Olives
Ana Isabel Gallego Salas
Comunicació i publicacions
Maura Lerga Felip
Personal i gestió juridicoadministrativa
Maria Palacios Rodríguez
Gestió econòmica
Montserrat Aleu Aixalà
Verónica Rodríguez Lera
TIC i audiovisuals
Miquel Àngel Colet Menasanch
Serveis generals
Meritxell Garcia Masot