Director en funcions

Josep Maria Palet Martínez

Administrador

Jordi Peiret i Estrada

Àrea de direcció

Esther Esquinas Torres

Àrea de recerca

Serveis cientificotècnics

Centre de documentació i biblioteca
Lydia Margarita Gil González
Unitat de Documentació Gràfica
Paloma Aliende García
Iñaki Matias Santacoloma
Josep Maria Puche Fontanilles
Unitat d’Estudis Arqueomètrics
Aureli Àlvarez Pérez
Anna Gutiérrez Garcia-Moreno
Isabel Rodà de Llanza

Àrea de formació avançada

Responsable acadèmic
Josep Maria Palet Martínez
Secretaria
Ana Isabel Gallego Salas

Àrea de gestió i suport a la recerca

Suport a la recerca i activitats
Gilbert Frigola Olives
Ana Isabel Gallego Salas
Comunicació i publicacions
Personal i gestió juridicoadministrativa
Maria Palacios Rodríguez
Gestió econòmica
Montserrat Aleu Aixalà
Verónica Rodríguez Lera
TIC i audiovisuals
Miquel Àngel Colet Menasanch
Serveis generals
Teresa Masip Masip