El Pla d’actuació és el document a partir de l’avaluació que l’ICAC va passar com a Institut CERCA el desembre del 2013. El Consell de direcció del juliol del 2014, amb l’assessorament del Consell científic assessor, va aprovar les línies de d’actuació que han de guiar l’Institut de l’any 2014 al 2020. Aquest Pla d’actuació inclou una reflexió sobre qui som i d’on venim, i una projecció del nostre treball de recerca futur. També inclou taules d’indicadors per retre compte de la nostra activitat.

Pla d’actuació 2014-2020
Informe d’avaluació 2013