L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica és un centre públic de recerca creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya, que té com a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica és un consorci creat per l’Acord de Govern de la Generalitat de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3143, de 19 de maig).

05_gencat_ec           logo_urv