El Consell de Direcció és l’òrgan superior de decisió i administració de l’Institut i està format per:

— Presidenta

Maria Àngels Chacón i Feixas
Consellera d’Empresa i Coneixement

— Vicepresidenta

María José Figueras Salvat
Rectora de la Universitat Rovira i Virgili

— Vocals representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Joan Gómez Pallarès
Director general de Recerca
Departament d’Empresa i Coneixement

Elsa Ibar Torras
Directora general del Patrimoni Cultural
Departament de Cultura

— Vocals representants de la Universitat Rovira i Virgili

Maria Bonet Donato
Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat

Francesc Díaz González
Vicerector de Recerca i Planificació Científica

— Vocals representants del Consell Interuniversitari de Catalunya

Glòria Munilla Cabrillana
Professora de la Universitat Oberta de Catalunya

Joan Sanmartí Grego
Professor de la Universitat de Barcelona

Director en funcions

Josep Maria Palet Martínez

— Secretari

Antoni Gonzàlez Senmartí