hrexcellence.jpg

L’ICAC disposa des del mes de març del 2015 de l’acreditació i el logotip “HR Excellence in Research” per al seu personal d’acord amb la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) de la Comissió Europea.

Aquesta distinció es vertebra a partir de dos eixos: el pla d’acció i els principis de contractació segons l’OTM-R.

Pla d’acció

Vegeu el Pla d’acció (2015-2018) per a la implementació de polítiques de recursos humans d’acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el codi de conducta per a la contractació d’investigadors de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

OTM-R

L’OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment) es refereix al procés de contractació obert, transparent i basat en el mèrit. Es fonamenta en la Carta Europea dels investigadors i en el Codi de Conducta publicats per la Comissió Europea el 2005.

L’objectiu de l’OTM-R és procurar la contractació dels millors candidats en les convocatòries laborals en els centres de recerca. Aquest procés aporta beneficis als investigadors, les institucions i la investigació en general. L’OTM-R propicia una carrera investigadora més atractiva, garanteix la igualtat d’oportunitats i facilita la mobilitat.

Principis per contractar el personal de l’ICAC (OTM-R Principals for the recruitment and selection)