ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2015
Conveni específic l’Ajuntament d’Aiguafreda i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per la participació en el projecte de recerca: Paisatges culturals de l’Alt Congost. Recerca arqueològica, transferència de coneixement i proposta de socialització dels resultats
Administració pública | 2015
Addenda al conveni de col·laboració entre BASF i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per la col·laboració de l'edició del llibre Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana Vol. I
Altres | 2015
Conveni específic de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'ICAC per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores (Sra. Noemí Escayola González)
Universitats | 2015
Conveni específic de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'ICAC per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores (Sra. Sílvia Fibla Reverté)
Universitats | 2015
Conveni entre la Fundació Privada Mútua Catalana i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (creació i manteniment secretaria 3r Congrés Tarraco Biennal)
Altres | 2015
Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Mútua Catalana i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per l'inici d'un camp de prospeccions sobre un possible campament militar cartaginès als voltants de Valls (III)
Altres | 2015
Conveni entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, en el marc del Projecte R3
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2015