ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2014
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Nulles i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per dur a terme unes intervencions arqueològiques en el jaciment de Rabassats (2014-2017)
Administració pública | 2014
Conveni entre l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Sr Oleguer Basora Girona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores
Universitats | 2014
Conveni entre l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Sr Joaquim Bretcha Fernàndez per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores
Universitats | 2014