ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2013
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Nulles i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per dur a terme una intervenció arqueològica al jaciment de Rabassats (el Bosc)
Administració pública | 2013
Conveni entre la Fundació Catalunya - La Pedrera i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la realització d'un curs en el marc de la 4a edició del Programa Professors i Ciència per a la difusió de la ciència entre els professors de secundària de Catalunya
Altres | 2013
Conveni marc de col·laboració entre el Centre Jean Bérard i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Centres de recerca i museus | 2013
Addenda al conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Nulles i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la investigació de la vil·la romana del Forn Teuler
Administració pública | 2013
Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Nulles i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la investigació de la vil·la romana del Forn Teuler
Administració pública | 2013
Addenda al conveni específic de col·laboració entre l'Österreichisches Archäologisches Institut i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per la participació en el projecte Ephesos
Centres de recerca i museus | 2013
Conveni entre l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Sr Raül Oliver Gañán per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores
Universitats | 2013