ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2014
Conveni d’adscripció d’activitats de recerca entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Dr. Graham Roderick Jones
Adscripció investigadora | 2014
Acord d’adscripció d’activitats de recerca entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Sra. Maria Gemma Garcia Llinares
Adscripció investigadora | 2014
Conveni d’adscripció d’activitats de recerca entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Dra. Marta Flórez Santasusanna
Adscripció investigadora | 2014
Conveni específic de col·laboració per al desenvolupament de pràctiques externes entre la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (Sr. David Vendrell Cabanillas)
Universitats | 2014
Conveni marc de col·laboració entre l’Institut de Cultura de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Centres de recerca i museus | 2014
Conveni d’adscripció d’activitats de recerca entre l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Dr. Horacio González Cesteros
Adscripció investigadora | 2014
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Tarragona, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Bíblic Tarraconense, per la realització d'una intervenció arqueològica al sector de l'absis de la Basílica Paleocristiana de Sant Fructuós a Tarragona (Tabacalera), per a procedir a verificar si resten encara les estructures de la Basílica Paleocristiana dita de Sant Fructuós
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2014
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de La Secuita i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per dur a terme intervencions arqueològiques al jaciment arqueològic de La Costa de la Serra (2014-2017)
Administració pública | 2014
Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de La Secuita i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per la investigació, identificació i la topografia de l'aqüeducte romà del Gaià al seu pas pel terme municipal de La Secuita
Administració pública | 2014
Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de La Secuita i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Administració pública | 2014