ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2013
Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Llívia i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Administració pública | 2013
Conveni entre el Departament de Cultura, l’Institut d’Estudis Catalans, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per a la coedició del llibre inèdit Arquitectura cristiana preromànica de Josep Puig i Cadafalch
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2013
Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per al desenvolupament d’un projecte de recerca sobre L’evolució del poblament tardoromà i alt medieval en el territori de l’antic ager Tarraconensis
Universitats | 2013
Conveni específic de col·laboració de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i l'Institut Català d'arqueologia clàssica per a l'accés a la informació geogràfica de distribució de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (servei ICC DataCloud)
Centres de recerca i museus | 2013
Conveni específic núm.2 al Conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en matèria d'informació cartogràfica per a la realització d'un projecte pilot d'avaluació de l'ús de diferents productes de l'ICGC en el camp de la recerca arqueològica
Centres de recerca i museus | 2013
Conveni específic núm. 1 al conveni marc per la col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Cartogràfic de Catalunya en matèria d'informació cartogràfica
Centres de recerca i museus | 2013
Conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Cartogràfic de Catalunya en matèria d'informació geogràfica (Atesa la fusió de l'ICC i l'IGC, conveni reassignat al Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC))
Centres de recerca i museus | 2013
Conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i Leica Geosystems
Altres | 2013
Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Mútua Catalana i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per l'inici d'un camp de prospeccions sobre un possible campament militar cartaginès als voltants de Valls
Altres | 2013
Conveni entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, en el marc del Projecte R3
Administració pública | Centres de recerca i museus | 2013