ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2009
Conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Patronat Museu de Granollers
Centres de recerca i museus | 2009
Conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut Europeu de la Mediterrània
Centres de recerca i museus | 2009
Conveni de coedició entre l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (Barcino 1. Marques i terrisseries d'àmfores al pla de Barcelona)
Centres de recerca i museus | 2009
Convenio de colaboración entre la Excelentísima Diputación Provincial de Palencia y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica para la colaboración en la gestión del legado del Dr. Pere de Palol Salellas
Administració pública | 2009
Convenio de colaboración entre el Institut Català d'Arqueologia Clàssica y la Fundación Academia Europea de Yuste para la participación de 6 becas de investigación dentro de la preparación del XI Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial "Roma y las provincias: modelo y difusión"
Centres de recerca i museus | 2009
Conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i Abertis Infraestructuras, S.A. per establir els termes de cooperacióen la realització del IX Congrés Internacional ASMOSIA
Altres | 2009
Contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica 2007-2012
Administració pública | 2009
Addenda al conveni de col·laboració entre ACESA i l'ICAC per a l'execució dels treballs d'excavació arqueològica de les estructures detectades a la fase 4 de control de les obres d'ampliació de l'AP-7
Altres | 2009
Addenda al conveni de col·laboració entre ACESA i l'ICAC per a l'execució dels treballs de cales de delimitació arqueològica en relació a les obres d'ampliació de l'Autopista AP-7
Altres | 2009
Addenda al conveni de col·laboració entre ACESA i l'ICAC per a l'execució dels treballs de control i seguiment arqueològic dels moviments de terres (Fase 4) a les obres d'ampliació de l'Autopista AP-7
Altres | 2009