ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2006
Conveni de col·laboració entre l'Arquebisbat de Tarragona (Capítol de la Catedral) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a l'estudi i publicació dels treballs arqueològics desenvolupats a la Catedral de Tarragona durant els anys 2000-2003
Altres | 2006
Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per als Estudis Arqueomètrics
Universitats | 2006
Conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Fundació Privada de l'Hospital Universitari Joan XXIII
Centres de recerca i museus | 2006
Conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i l'empresa Rocs SCP per a la participació en el programa de beques d'iniciació a la recerca de l'ICAC
Altres | 2006
Conveni de Cooperació Científica entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
Universitats | 2006
Conveni de col·laboració entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), relatiu a la participació de personal investigador del CSIC en projectes científics administrats per l'ICAC
Centres de recerca i museus | 2006
Addenda conveni de col·laboració entre la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Centres de recerca i museus | 2006
Addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Montmeló, l'Ajuntament de Montornès del Vallès i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la gestió i execució del projecte arqueològic de Can Tacó-Turó d'en Roïna
Administració pública | 2006