ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2004
Conveni específic de col·laboració entre l'American Academy in Rome i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a l'edició d'una monografia sobre la vaixella de vernís negre de Cosa (Itàlia)
Centres de recerca i museus | 2004
Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica per a la realització del programa de doctorat interuniversitari d'Arqueologia Clàssica
Universitats | 2004
Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Universitats | 2004