Com qualsevol altra disciplina i àmbit de coneixement, també l’arqueologia s’ha anat adaptant i beneficiant, durant les darreres dècades, de l’aparició de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La informàtica ha permès millorar una sèrie de tasques, de vegades molt mecàniques, que ja es feien amb anterioritat, i ha proporcionat una major rapidesa i, sobretot, una qualitat superior dels resultats. D’altra banda, un dels grans avantatges de la revolució digital és la capacitat d’emmagatzemar grans volums de dades de manera ràpida i senzilla, unes dades que es poden reutilitzar de diverses formes. De forma general, els arqueòlegs han detectat un canvi profund, especialment en les següents esferes d’aplicacions informàtiques:

a) Enregistrament de dades (sobretot dibuix i imatge)
b) Bases de dades
c) Sistemes d’informació geogràfica (SIG)
d) Realitat virtual
e) Comunicació perinternet

L’adquisició de nou equipament i programari informàtic ha fet possible d’agilitzar i millorar aquests processos i d’oferir un nou ventall de possibilitats i productes, impensables fins fa pocs anys.

Consulteu els diferents projectes associats: