Aquí podeu consultar la informació relativa a la convocatòria 2019 del Programa d’Iniciació a la Recerca (PIR), adreçat als estudiants del Màster en Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC).

Fi de termini per a presentar sol·licituds: 22/02/2019

Documents:

Resolució del director e. f. de l’ICAC (rúbrica manual 07/02/2019)

Resolució del director per la qual es dóna publicitat de l’errada material a les bases de la convocatòria (rúbrica manual 11/02/2019)

Bases de la convocatòria (rúbrica manual 07/02/2019)

Bases de la convocatòria rectificades (rúbrica manual 11/02/2019)

Annex 2 (sol·licitud)

Annex 3 (acceptació de la inscripció)

Resolucions:

Relació definitiva d’admesos i exclosos (rúbrica manual 27/02/2019)

Resolució del director e. f. (rúbrica manual 27/02/2019)