Per línia de recerca s’entén una especialitat o camp de recerca fonamental en Arqueologia Clàssica. S’hi integren programes i projectes promoguts pel mateix ICAC i per les universitats, institucions i grups de recerca amb els quals se signin convenis de col·laboració.

Les línies de recerca en les què s’estructura actualment la recerca de l’ICAC són les següents:

Arqueologia de la ciutat antiga

Arqueologia del paisatge, poblament i territori

Instrumentum domesticum. Materials i comerç en el món antic

Arqueologia clàssica i produccions artístiques