L’ICAC ofereix un Programa d’iniciació a la recerca (PIR) adreçat a estudiants del Màster en Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC).

El PIR consta de dues etapes:
•    En la primera, el/la participant col·labora amb un equip de recerca de l’ICAC.
•    En la segona, elabora el treball de fi de màster (TFM), relacionat amb l’equip de recerca amb què col·labora.

Fi de termini per a presentar sol·licituds: 22/02/2019

Documents:

Resolució del director e. f. de l’ICAC (rúbrica manual 07/02/2019)

Resolució del director per la qual es dóna publicitat de l’errada material a les bases de la convocatòria (rúbrica manual 11/02/2019)

Bases de la convocatòria (rúbrica manual 07/02/2019)

Bases de la convocatòria rectificades (rúbrica manual 11/02/2019)

Annex 2 (sol·licitud)

Annex 3 (acceptació de la inscripció)

Resolucions:

Relació definitiva d’admesos i exclosos (rúbrica manual 27/02/2019)

Resolució del director e. f. (rúbrica manual 27/02/2019)