Pedrera del Mèdol

Investigador/es principal/es:: Anna Gutiérrez, Jordi López
Investigador/es participante/s: Josep M. Puche, Paloma Aliende, Iñaki Matias, Ana De Mesa
Investigador/es colaborador/es: Diana Gorostidi (ICAC-URV); Isabel Rodà (UAB-ICAC)
Fechas: 03/01/2011 - 31/12/2013

Arran de l’incendi de l’estiu del 2010 al turó de Sant Simplici, on es troba la pedrera romana del Mèdol, van quedar visibles noves evidències relacionades amb aquesta pedrera. La més singular és un nou front d’uns 100 metres de llarg, però també va quedar a la vista una amplíssima part d’un front romà que ja es coneixia, i uns abocadors de resquills.

La primavera de 2011, i aprofitant els treballs de neteja del bosc cremat que ha fet ABERTIS-ACESA, propietària del terreny, s’han dut a terme un seguit d’actuacions arqueològiques. Ja durant el seguiment dels treballs de neteja s’han documentat els elements que abans estaven tapats pel sotabosc i també els talls artificials a la roca mare que abans no eren visibles. Això ha permès que aquest durant l’estiu de 2011 s’hagi plantejat la realització de l’alçat i la planimetria de la part nova del front conegut i del sector que ha quedat al descobert. El pas següent serà l’anàlisi detallada dels blocs i les traces del treball a la pedrera dels dos sectors. A partir d’aquí es disposarà de més dades per poder proposar una datació d’aquest nou front i complementar el coneixement que es té de l’activitat extractiva del Mèdol en època antiga.

A llarg termini, l’objectiu també és la posada en valor del nou front d’extracció, que s’inclouria en l’itinerari de visita actual al monument, que forma part del conjunt declarat Patrimoni de la Humanitat l’any 2000.