Tempus: Network for Post Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries (Chtmbal)

Investigador/es principal/es:: Sara Santoro (Università di Chieti)
Investigador/es participante/s: Alexander Moisiu University of Durres (Albània) , ICAC, Instituti i Monumenteve te Kultures Gani Strazimiri (Albània), Antiquity of Southeastern Europe Research Centre University of Warsaw (Poland), Economic Faculty Shkodër University “Luigj Gurakuqi” Shkodër (Albània), SVIMAP Network Napoli (Itàlia), World University Service Kosova Committee (Kosovo), University of Prizren- Prizren (Kosovo), Università Telematica “Leonardo da Vinci” Torrevecchia Teatina (Itàlia) i Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Itàlia)
Fechas: 02/01/2012 - 31/12/2015
Financiación: Programa TEMPUS, Tempus (TEMPUS- 517471)

És un projecte conjunt seleccionat per l’Agència Europea de l’anomenada d’aplicació IV Tempus (2011). El Projecte CHTMBAL, té com a objectiu la millora de la gestió del patrimoni cultural i sostenible turisme a Albània i Kosovo.

El projecte neix com a desig de diverses institucions dels països participants de potenciar el turisme cultural en els seus països com a element important de creixement econòmic i cultural sostenible. Arran d’això també sorgeix la demanda d’una figura professional amb les habilitats i necessàries per treballar en aquest camp. Aquest objectiu es durà a terme mitjançant la revisió i reforma dels plans d’estudi del procés de Bolonya i la creació i implementació de dos cursos pilot a la Universitat de Shkoder i la Universitat de Prizren. A la Universitat de Shkoder es durà a terme un Màster d’un any de durada, mentre a la Universitat de Prizren que es durà a terme un grau de dos anys. L’objectiu d’aquest Màster és la creació d’un grup de joves professionals ben formats en aquest camp i que això els ajudi a entrat al mercat laboral. Alhora es treballa en la formació de docents perquè el projecte sigui autofinançable.

Durant el projecte s’establiran molts convenis amb institucions i empreses locals, amb la finalitat de crear escenaris on es els estudiants puguin aplicar el que han après. El projecte també proporcionarà professors i capacitació d’administració gràcies a l’experiència i el coneixement compartit dels socis de la UE. Els professors i els estudiants també podran gaudir de curtes estades d’estudi en els països socis de la UE. Les activitats de difusió inclouran conferències, seminaris, publicacions i una pàgina web.  Les publicacions didàctiques i científiques funcionaran com a guia per al desenvolupament del turisme cultural, posant les bases culturals de les polítiques de gestió del patrimoni que contribuiran al desenvolupament d’una economia basada en el turisme sostenible.