Estudi d’una obra inèdita de Josep Puig i Cadafalch sobre arquitectura tardana i art medieval

Investigador/es principal/es:: Isabel Rodà (ICAC)
Investigador/es participante/s: Achim Arbeiter (Universitat de Göttingen), Andreu Muñoz (MBT), Anna Orriols (UAB), Cristina Godoy (Facultat de Teologia), Eduard Riu (Direcció General del Patrimoni Cultural), Gemma Garcia (ICAC-UAB), Antonio Moro (Ajuntament de Terrassa), Gisela Ripoll (UB), Joan Duran (MNAC), Philip Banks (UB), Miquel À. Cau (UB), Silvia Alcaide (ICAC), Jordi López Vilar (ICAC), Júlia Beltrán de Heredia (MUHBA), Géraldine Mallet (Université de Montpellier), Josep Maria Macias (ICAC), Joan Albert Adell (COAC) i Josep Maria Nolla (UdG).
Fechas: 01/02/2010 - 02/04/2012

Unes felices circumstàncies han fet que les proves d’impremta de la segona edició de la segona part del primer volum de l’Arquitectura Romànica a Catalunya, de Puig i Cadafalch, estiguin avui dipositades a l’Arxiu Nacional de Catalunya. És una obra que va deixar Puig i Cadafalch a punt d’imprimir però que a causa dels esdeveniments de la Guerra Civil i de la Segona Guerra Mundial no es va arribar a publicar mai. Aquesta segona part consta d’unes altres quatre, tres de les quals estan ja totalment compaginades segons el grafisme d’aleshores de l’IEC i el quart està en galerades. Aquest volum, que inclou des de l’època paleocristiana fins a la carolíngia, és d’una qualitat equiparable a l’Arquitectura Romana de Catalunya de l’any 1934. És per això que des de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) hem unit esforços i hem pres la iniciativa de publicar aquest volum de Puig i Cadafalch que anirà a càrrec de les quatre institucions. Però el temps ha passat i veiem convenient, tot respectant l’obra original, de fer uns estats de la qüestió a cadascun dels capítols.